أَلَیسَ اللهُ بِکَافٍ عَبدَهُ
آیا خدا برای بنده اش کافی نیست؟
قالب وبلاگ
http://up.facenama.com/file/6033/%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF_%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%AC_saheb.gif
خــدا كند كه رضایم فقط رضای تو باشـد 
هوای نفس نباشـد همه هوای تو باشــد 
خــدا كند كه گزارت فِتد به منظر چشمم 
كه سجده گاه نمازم به جای پای تو باشد 
خـــدا كند كه امـامـا دلـم برای تو باشــد 
كسی در او ننشیند همیشه جای تو باشد 
خــدا كند كه نفروشم دِگر به غیر تو جان را 
كه جان و هر چه كه دارم همه فدای تو باشد 
مـنم مریـض و تـو هستی طبیب درد درونم 
عنایتی كه شفایم فقط شفای تـو باشــد 
فـــــدای خاكـــ ره تـو وجود عالــــم و آدم 
وجود عالــــم امكان به اِتكای تـو باشــد 
خـــــــدا كند كه بدانم نشانه ای زمكانت 
كه درب جنتِ رضوان دَر سرای تـو باشــد 
خــــدا كند كه شوم من فدای راه و فنایت 
با سعادت آن جان كه او فنای تـو باشــد 
گذشت عمر و ندیدم زمان و وقت ظهورت 
دعـــا نما كه ظهور تو با دعـــای تو باشد 
خــــــدا كند كه ولای تو در دلم بنشیند 
كه بندگی و عبادت فقط ولای تـو باشــد 
ندارد غصه ای انوار به روزگار امـامـا 
اگر كه درهمه ی عمر فقط گدای تو باشد 
سید بهاءالدین انوار

http://up.facenama.com/file/4664/2010_12_30_12_51_00_tasavir_motaharek_mazhabi_48_.gifطبقه بندی: در مورد امام زمان عج،  اشعار، 
[ یکشنبه 29 اردیبهشت 1392 ] [ 11:49 ق.ظ ] [ یک بنده ی خدا "دختر خانم" ] [ نظرات ]

این دخــــترایی که چشماشون هر روز به آبی و ... عسلی و خاکستری 
و غیره تغییر نمیکنه ... و همیشه یه رنگه !!
اینایـــی که اسپورت می پوشن جا "کالج" و پاشنه بلند !
اینایی که هیچ وقـــــــــت نگران پاک شدن رژ لبشون نیستن !
اینایی که موهاشـــــــــــون همیشه یه رنگه !
... اینایی که فرت و فرت سمفونی "ایـــش" "ایـش" راه نمیدازن.
این دختــــــرایی که هیچ وقت "خَـزه" و "جواده" نمیاد تو دهنشون.
پــــــول و مــــاشین و قیـــــافه واسَشــــون مهــــــم نیســــــــــت !!
اونایی که یــــه چادر دارن قد دنیا براشون می ارزه ....
اینا رو خیـــــــــــــــــــلی مواظبشون باشین !
اذیتشون نکنید ....
قـــــــــــدر اینا رو بدونید، اینا خیـــــلی حیفن !!! 


طبقه بندی: حجاب و عفاف، 
[ یکشنبه 29 اردیبهشت 1392 ] [ 11:39 ق.ظ ] [ یک بنده ی خدا "دختر خانم" ] [ نظرات ]
http://up.facenama.com/file/3190/1380832494286135_large.jpg

الهی! تو آنی كه از احاطت اوهام بیرونی، و از ادراك عقل مصونی، نه مُدرَك عیونی، كارساز هر مفتونی، و شادساز هر محزونی، در حكم، بی‌چرا، و در ذات بی‌چند، و در صفات بی‌چونی. 
الهی! در جلال، رحمانی، در كمال، سبحانی، نه محتاج زمانی، و نه آرزومند مكانی، نه كسی به تو ماند، و نه به كسی مانی، پیداست كه در میان جانی، بلكه جان زنده به چیزی است كه تو آنی. 
الهی! یكتای بی‌همتایی، قیّوم توانایی، بر همه چیز بینایی، در همه حال دانایی، از عیب مصفّایی، از شریك مبرّایی، اصل هر دوایی، داروی دلهایی، شاهنشاه فرمانفرمایی، معزّز به تاج كبریایی، مسندنشین استغنایی، به تو رسد ملك خدایی. 
الهی! نام تو، ما را جواز، مهر تو، ما را جهاز، شناخت تو، ما را امان، لطف تو، ما را عیان. 
الهی! ضعیفان را پناهی، قاصدان را بر سر راهی، مؤمنان را گواهی، چه عزیز است آن كس كه تو خواهی. 
یا ربّ دل پاك و جانِ‌ آگاهم ده آه شب و گریه سحرگاهم ده. 
در راه خود اول زخودم بی‌خود كن بی‌خود چو شدم زخود به خود راهم ده.
الهی! از نزدیك نشانت می‌دهند و برتر از آنی، و دورت پندارند و نزدیكتر از جانی، تو آنی كه خود گفتی، و چنان كه خود گفتی، آنی، موجود نفسهای جوانمردانی، حاضر دلهای ذاكرانی. 
الهی! جز از شناخت تو، شادی نیست، و جز از یافت تو، زندگانی نه، زنده بی‌تو، چون مرده زندانی است، و زنده به تو، زنده جاویدانی است. 


الهی! فضل تو را كران نیست، و شكر تو را، زبان. 
من بی‌تو دمی قرار نتوانم كرد احسان تو را شمار نتوانم كرد. 
گر بر تن من زبان شود هر مویی یك شكر تو از هزار نتوانم كرد. 
الهی! گرفتار آن دردم، كه تو داروی آنی، بنده آن ثنایم كه تو سزاوار آنی، من در تو، چه دانم؟ تو دانی. تو آنی كه مصطفی گفت، من ثنای تو را نتوانم شمرد آن گونه كه تو خود بر نفس خویش ثنا گفتی. 
الهی! جمال تو راست، باقی زشتند، و زاهدان مزدوران بهشتند! 
در دوزخ اگر وصل تو در چنگ آید از حال بهشتیان مرا ننگ آید. 
ور بی‌تو به صحرای بهشتم خوانند صحرای بهشت بر دلم تنگ آید. 
الهی! با تو آشنا شدم، از خلایق جدا شدم و در جهان شیدا [دیوانه، شوریده] شدم، نهان بودم؛ پیدا شدم. 
الهی! چون آتش فراق داشتی، دوزخ پرآتش از چه افراشتی. [با آتش دوزخ چه كار داشتی. خ ل
الهی! هر كه تو را شناخت، هر چه غیر تو بود بینداخت. 
هر كس كه ترا شناخت جان را چه كند فرزند و عیال و خانمان را چه كند. 
دیوانه كنی هر دو جهانش بخشی دیوانه تو هر دو جهان را چه كند. 
الهی! از كشته تو، بوی خون نیاید، و از سوخته تو، بوی دود؛ چرا كه سوخته تو، به سوختن شاد است و كشته تو، به كشتن خشنود. 
الهی! دلی ده، كه در آن آتش هوی نبود، و سینه‌ای ده، كه در آن رزق [تزویر، و مكر] و ریا نبود. 
الهی! اگر یك بار گویی بنده من، از عرش بگذرد خنده من. 
الهی! بر هر كه داغ محبّتِ خود نهادی، خِرمن وجودش را به باد نیستی در دادی. 
الهی! من كیستم كه تو را خواهم، چون از قیمت خود آگاهم، از هر چه می‌پندارم كمترم، و از هر دمی كه می‌شمارم بدترم. 
الهی! فراق، كوه را هامون [دشت] كند، هامون را جیحون كند، جیحون را پر خون كند. دانی كه با این دل ضعیف، چون كند؟ 
الهی! اگر مستم و اگر دیوانه‌ام، از مقیمان این آستانه‌ام، آشنایی با خود ده كه از كائنات بیگانه‌ام. 
الهی! در سرْ آب دارم، در دلْ آتش، در ظاهرْ ناز دارم، در باطنْ خواهش، در دریایی نشستم كه آن را كران نیست. به جان من، دردی است كه آن را درمان نیست، دیده من بر چیزی آید كه وصف آن بر زبان نیست! 
پیوسته دلم دم از رضای تو زند جان در تن من نفس برای تو زند. 
گر بر سر خاك من گیاهی روید از هر برگی بوی وفای تو زند. 
الهی! اگر خامم، پخته‌ام كن، و اگر پخته‌ام، سوخته‌ام كن. 
الهی! مكش این چراغ افروخته را، و مسوزان این دل سوخته را، و مَدَر این پرده دوخته را، و مران این بنده آموخته را. 
الهی از آن خوان كه از بهر خاصان نهادی، نصیب من بینوا كو؟ 
اگر می‌فروشی، بهایش كه داده و گر بی‌بها می‌دهی بخش ما كو؟ 
تو لاله سرخ و لؤلؤ مكنونی من مجنونم، تو لیلیّ مجنونی. 
تو مشتریان بابضاعت داری با مشتریان بی‌بضاعت چونی؟ 
ای كریمی كه بخشنده عطایی، و ای حكیمی كه پوشنده خطایی، و ای صمدی كه از ادراك ما جدایی، و ای احدی كه در ذات و صفات بی‌همتایی، و ای قادری كه خدایی را سزایی، و ای خالقی كه گمراهان را، راهنمایی. جان ما را، صفای خود ده، و دل ما را، هوای خود ده، و چشم ما را، ضیای خود ده، و ما را از فضل و كرم خود آن ده، كه آن به. 
این بنده چه داند كه چه می‌باید جُست داننده تویی هر آنچه دانی آن ده.

http://up.facenama.com/file/3191/fc77464b1b2051e60abb807034785b1e_425.jpg

الهی! فرمودی كه در دنیا ـ بدان چشم كه در توانگران می‌نگرند ـ به درویشان و مسكینان نگرند. 
الهی! تو كرمی و اولیتری، كه در آخرت بدان چشم كه در مطیعان نگری، در عاصیان نگری. 
الهی! آفریدی رایگان، و روزی دادی رایگان؛ بیامرز رایگان، كه تو خدایی نه بازرگان. 
من بنده عاصیم رضای تو كجاست تاریك دلم نور و ضیای تو كجاست. 
ما را تو بهشت اگر به طاعت بخشی آن بیع بود، لطف و عطای تو كجاست. 
الهی! آنچه تو كِشتی، آب ده، و آنچه عبدالله كشت، بر آب ده. 
الهی! مگوی كه چه آورده‌اید كه درویشانیم، و مپرس كه چه كرده‌اید كه رسوایانیم. 
الهی! ترسانم از بدی خود؛ بیامرز مرا به خوبی خود. 
الهی! اگر عبدالله را نمی‌نگری، خود را نگر، و آبروی من پیش دشمن مبر. 
الهی! عَلَمی كه افراشتی، نگونسار مكن، و چون در آخر عفو خواهی كرد، در اول شرمسار مكن. 
الهی! همه از تو ترسند، و عبدالله از خود، زیرا كه از تو همه نیكی آید و از عبدالله بدی. 
الهی! گر پرسی، حجّت نداریم، و اگر بسنجی، بضاعت نداریم، و اگر بسوزی طاقت نداریم. 
مائیم همه مسلمان بیمایه و همه از طاعت بی پیرایه و همه محتاج و بی سرمایه.
الهی چون نیکان را استغفار باید کرد ، نانیکان را چه باید کرد ؟
الهی مبینی و میدانی و برآوردن می توانی . 
الهی! اگر تو مرا به جرم من بگیری، من تو را به كرم تو بگیرم، و كرم تو از جرم من بیش است. 
الهی! اگر دوستی نكردم، دشمنی هم نكردم، اگر بر گناه مصرّم، اما بر یگانگی تو مُقرّم. 
الهی! اگر توبه، بی‌گناهی است، پس تائب كیست؟ و اگر پشیمانی است، پس عاصی كیست؟ 
الهی! از پیش خطر و از پس راهم نیست؛ دستم گیر كه جز تو پناهم نیست.
 
http://up.facenama.com/file/3192/fhd.jpg

الهی! گهی به خود نگرم، گویم از من زارتر كیست؟ گهی به تو نگرم، گویم از من بزرگوارتر كیست. 
الهی! تو ما را جاهل خواندی، از جاهل جز خطا چه آید؟ تو ما را ضعیف خواندی، از ضعیف جز خبط چه آید؟ 
الهی! اگر چه بسی طاعت ندارم، اما جز تو كسی را ندارم، ای دیر خشم و زود آشتی. 
الهی! همچنان بید، به خود می‌لرزم، كه مباد آخر به جویی نیَرزَم. 
الهی! مگو چه آورده‌ای، كه رسوا شوم، و مپرس چه كرده‌ای كه روسیاه شوم. 
الهی! چون در تو نگرم، از جمله تاجدارانم و تاج بر سر، و چون بر خود نگرم، از جمله خاكسارانم و خاك بر سر. 
الهی! چون یتیم بی‌پدر گریانم، درمانده در دست خصمانم، خسته گناهم و از خویش برتاوانم، خراب عمر و مفلس روزگار، من آنم. 
الهی! از دو دعوی به زینهارم، و از هر دو، به فضل تو فریاد خواهم: از آن كه پندارم به خود چیزی دارم، یا پندارم كه بر تو حقّی دارم. 
الهی! اگر تو فضل كنی، دیگران چه داد و چه بیداد، و اگر عدل كنی، فضل دیگران چون باد. 
الهی! ما در دنیا معصیت می‌كردیم، دوست تو محمد ـ صلّی الله علیه و آله ـ غمگین می‌شد، و دشمن تو ابلیس شاد. 
الهی! اگر فردای قیامت عقوبت كنی، باز دوست تو محمد ـ صلّی الله علیه و آله ـ غمگین شود، و دشمن تو ابلیس شاد، دو شادی به دشمن مده، و دو اندوه بهر دل دوست مَنِه. 
الهی! مركب وا ایستاد، و قدم بفرسود، همراهان برفتند و این بیچاره را جز حیرت نیفزود. 
الهی! همه از «حیرت» به فریادند، و من از حیرت شادم! به یك «لبّیك» درب همه ناكامی بر خود بگشادم، دریغا روزگاری كه نمی‌دانستم تا لطف تو را دریازم. 

http://up.facenama.com/file/3196/juuy.jpg

خداوندا! در آتش «حیرت» آویختم چون پروانه در چراغ، نه جان رنج طپش دیده، نه دل الم داغ. 
الهی! می‌بینی و می‌دانی، و برآوردن، می‌توانی. 
الهی چون همه آن کنی که می خواهی پس از این بنده مفلس چه می خواهی . 
الهی آمرزیدن مطیعان چه کار است . کرمی که همه را نرسد چه مقدار است ؟
الهی آفریدی رایگان و روزی دادی رایگان . پس بیامرز رایگان که تو خدایی نه بازرگان. 
الهی! چون حاضری چه جویم، و چون ناظری چه گویم؟ 
الهی! هر روز كه برمی‌آید، ناكس‌ترم، و چنان كه پیش می‌روم، واپس‌ترم! 
الهی! تو بساز كه دیگران ندانند، و تو نواز كه دیگران نتوانند. 
الهی! چون توانستم، ندانستم، و چون كه دانستم، نتوانستم. 
الهی! بیزارم از آن طاعتی كه مرا به عُجب آرد، و بنده آن معصیتم كه مرا به عذر آورد. 
الهی! دانایی ده كه از راه نیفتم، و بینایی ده كه در چاه نیفتم. 
الهی! هر كه را عقل دادی، چه ندادی؟ و هر كه را عقل ندادی، چه دادی؟! 
الهی! اگر عالم باد گیرد، چراغ مُقبل كشته نشود، و اگر همه جهان آب گیرد، ایاغ، [پیاله] مُدبر شسته نشود! 
الهی! اگر به «دعا» فرمان است، قلم رفته را چه درمان است؟ 
الهی! ابوجهل، از كعبه می‌آید! و ابراهیم از بتخانه! كار به عنایت بود، باقی بهانه. 
الهی! هر كه را خواهی برافتند، گویی با دوستان تو درافتد. 
الهی! «دعا» به درگاه تو لجاج است، چون دانی كه بنده به چه محتاج است. 
با صنع تو هر مورچه رازی دارد با شوق تو هر سوخته نازی دارد. 
ای خالق ذوالجلال نومید مكن آن را كه به درگهت نیازی دارد. 
                                                                ( مناجات خواجه عبدالله انصاری )
طبقه بندی: مناجات ، 
[ جمعه 27 اردیبهشت 1392 ] [ 09:54 ب.ظ ] [ یک بنده ی خدا "دختر خانم" ] [ نظرات ]

این مژده به بندگان تائب آمد
خیزید که لیلة الرغائب آمد
ای کاش ندا دهند فردا ، جمعه
ای منتظران ! امام غائب آمد ...


امشب که بین خلق ، لیلة الرغائب است
دانی چه چیز آرزوى قلب صاحب است
ای کاش روز جمعه که از راه میرسد
دیگر کسی نگوید ارباب (عج) غائب است

اللهم عجل لولیک الفرج


شب جمعه اوّل ماه رجب را لیلةُ الرّغائب می گویند 
لیلةُ الرّغائب شب آرزوهاست 
شب پر فیض و برکت که فضیلت و اعمال عبادی این شب با برکت 
در کتاب مفاتیح الجنان بیان شده 


بار پروردگارا  در این شب پر فیض و برکت هر چه آرزو و حاجت داریم برآورده و به خیر بفرما و همه ی ما را از دعاهای خیر امام زمانمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده و برای اصلاح و خوبی ما دوستداران گنهکارشان دعا نمایند و ظهورشان را هر چه زودتر برسان
آمین یا رب العالمین به حق چهارده معصوم علیهم السلام


مولای من ..... 
امشب ز لطف و مرحمت ما را دعا کن 
آقــــا به حـق مــادرت ما را دعـــا کن 
مــــولای من دلبسته ذکــــر قنوتیم 
در آن نماز و سجده ات ما را دعــا کن 
ما دل بر آن ذکر و دعـا و ندبه بستیم 
بـهــر نجــــات امتت ما را دعـــــا کن 
لطفی کن و نامم بخوان اندر دعــایت 
در این شب پر مرحمت ما را دعــا کن 
عجل لمولا ی الفرج ، ذکـر مدام است 
با آن دل بشکسته ات ما را دعــــا کن 
                                            زهرا فراهانی

 


سُبوُحٌ
قُـــــــــــدّوس ،
رَبُّ الـمـــَـلائِـــکَـــةِ وَ الــــــروُّح  
سـُبــــوُحٌ قـــــُــدّوس ، رَبُّ الـمـــَـلائِـــکَـــةِ وَ الــــــروُّح  
سُبوُحٌ قُدّوس ، رَبُّ المَلائِکَةِ وَ الروُّح . سُبوُحٌ قُدّوس ، رَبُّ المَلائِکَةِ وَ الروُّح
سُبوُحٌ قُدّوس ، رَبُّ المَلائِکَةِ وَ الروُّح .. سُبوُحٌ قُدّوس ، رَبُّ المَلائِکَةِ وَ الروُّح
سُبوُحٌ قُدّوس ، رَبُّ المَلائِکَةِ وَ الروُّح ... سُبوُحٌ قُدّوس ، رَبُّ المَلائِکَةِ وَ الروُّح
سُبوُحٌ قُدّوس ، رَبُّ المَلائِکَةِ وَ الروُّح .... سُبوُحٌ قُدّوس ، رَبُّ المَلائِکَةِ وَ الروُّح
سُبوُحٌ قُدّوس ، رَبُّ المَلائِکَةِ وَ الروُّح ..... سُبوُحٌ قُدّوس ، رَبُّ المَلائِکَةِ وَ الروُّح
سُبوُحٌ قُدّوس ، رَبُّ المَلائِکَةِ وَ الروُّح ...... سُبوُحٌ قُدّوس ، رَبُّ المَلائِکَةِ وَ الروُّح
سُبوُحٌ قُدّوس ، رَبُّ المَلائِکَةِ وَ الروُّح ....... سُبوُحٌ قُدّوس ، رَبُّ المَلائِکَةِ وَ الروُّح
سُبوُحٌ قُدّوس ، رَبُّ المَلائِکَةِ وَ الروُّح ........ سُبوُحٌ قُدّوس ، رَبُّ المَلائِکَةِ وَ الروُّح
سُبوُحٌ قُدّوس ، رَبُّ المَلائِکَةِ وَ الروُّح ......... سُبوُحٌ قُدّوس ، رَبُّ المَلائِکَةِ وَ الروُّح
سُبوُحٌ قُدّوس ، رَبُّ المَلائِکَةِ وَ الروُّح .......... سُبوُحٌ قُدّوس ، رَبُّ المَلائِکَةِ وَ الروُّح
سُبوُحٌ قُدّوس ، رَبُّ المَلائِکَةِ وَ الروُّح ........... سُبوُحٌ قُدّوس ، رَبُّ المَلائِکَةِ وَ الروُّح
سُبوُحٌ قُدّوس ، رَبُّ المَلائِکَةِ وَ الروُّح ............ سُبوُحٌ قُدّوس ، رَبُّ المَلائِکَةِ وَ الروُّح
سُبوُحٌ قُدّوس ، رَبُّ المَلائِکَةِ وَ الروُّح ............. سُبوُحٌ قُدّوس ، رَبُّ المَلائِکَةِ وَ الروُّح
سُبوُحٌ قُدّوس ، رَبُّ المَلائِکَةِ وَ الروُّح .............. سُبوُحٌ قُدّوس ، رَبُّ المَلائِکَةِ وَ الروُّح
سُبوُحٌ قُدّوس ، رَبُّ المَلائِکَةِ وَ الروُّح ............... سُبوُحٌ قُدّوس ، رَبُّ المَلائِکَةِ وَ الروُّح
سُبوُحٌ قُدّوس ، رَبُّ المَلائِکَةِ وَ الروُّح ................ سُبوُحٌ قُدّوس ، رَبُّ المَلائِکَةِ وَ الروُّح
سُبوُحٌ قُدّوس ، رَبُّ المَلائِکَةِ وَ الروُّح .................. سُبوُحٌ قُدّوس ، رَبُّ المَلائِکَةِ وَ الروُّح
سُبوُحٌ قُدّوس ، رَبُّ المَلائِکَةِ وَ الروُّح ................ سُبوُحٌ قُدّوس ، رَبُّ المَلائِکَةِ وَ الروُّح
سُبوُحٌ قُدّوس ، رَبُّ المَلائِکَةِ وَ الروُّح ............... سُبوُحٌ قُدّوس ، رَبُّ المَلائِکَةِ وَ الروُّح
سُبوُحٌ قُدّوس ، رَبُّ المَلائِکَةِ وَ الروُّح .............. سُبوُحٌ قُدّوس ، رَبُّ المَلائِکَةِ وَ الروُّحhttp://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/50290565367314620549.gif


طبقه بندی: در مورد امام زمان عج،  مناجات ،  مناسبتهای قمری،  اشعار، 
[ پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392 ] [ 01:57 ب.ظ ] [ یک بنده ی خدا "دختر خانم" ] [ نظرات ]

 ملــکا ذکر تو گویم که تو شــاهی و خـدایی   
نروم جز به همان ره ,  که توام راه نمایی

  همـه درگاه تو جویم همه از فضـــل تو پویم   
همه توحید تو جویم ,  که به توحید سزایی

  بری از رنج و گــدازی , بری از درد و نیازی      
بری از بیم و امیدی , بری از چون و چرایی

      نتوان وصف تو گفتن که تو در وصف نگنجی     
   نتوان شبه تو جستن , که تو در وهم نیایی

         همه غیــبی تو بدانی همه عیــبی تو بپوشی      
  همه بیشی تو بکاهی , همه کمّی تو فزایی

           لب و دنــدان سنـــایی همه توحـــــید تو گوید      
   مگر از آتــش دوزخ بودش روی رهــــایی
                                                                                                   
   سنایی غزنویطبقه بندی: مناجات ،  اشعار، 
[ چهارشنبه 25 اردیبهشت 1392 ] [ 10:51 ب.ظ ] [ یک بنده ی خدا "دختر خانم" ] [ نظرات ]


پیامبر اكرم صلی الله علیه و اله و سلم می فرمایند:

هرگاه بهار را دیدید بسیار یاد رستاخیز و قیامت كنید. 


 خوش آن دمی که بهاران قرارمان باشد 
ظهور مهدی زهرا بهارمان باشد


بنگر به رستاخیز طبیعت که چه زیباست
و هر سال رستاخیزی دیگر را تجربه می کنیم 
و چه زیباتر رستاخیز انسان در این عصر آهن و تباهی
طبقه بندی: در مورد امام زمان عج،  حدیث از رسول الله ص،  اشعار،  حرف دل ، 
[ چهارشنبه 25 اردیبهشت 1392 ] [ 12:15 ق.ظ ] [ یک بنده ی خدا "دختر خانم" ] [ نظرات ]
السلام علیک یا بقیة الله یا صاحب الزمان (عج)


از روشنی طلعت رخشندۀ باقر
شد نور علوم نبوی بر همه ظاهر
در اوّل ماه رجب از مشرق اعجاز
گردید عیان ماه تمام از رخ باقر
منشق شده از نور علیّ بن حسین است
این نور که نورانی از او گشته ضمائر
بر فاطمه‌ی بنت حسن بس بُوَد این فخر
کآورده پدید این مه تابندۀ باهر
"باقر" لقب و کنیه "ابو جعفر" و او را
بوده است لقب های دگر، هادی و شاکر
از هر بدی و عیب و زلل اوست مبرّا
جان و تنش از «یُذبَّ عنکم» شده ظاهر
دریای علوم است و زُدایندۀ اوهام
گفتار حکیمانۀ او زیب منابر
از یک نفسش زنده کند صد چو مسیحیهلال ماه رجب! ناز کن به ماه تمام
ز یازده مه دیگر تو را سلام سلام
سلام بر تو که در دامن تو می‌تابد
فروغ حسن خدا از جمال چار امام
ولادت دو محمد، ولادت دو علی
کدام ماه، چنینش سعادت است و مقام؟


میلاد با سعادت امام محمد باقر علیه السلام و فرا رسیدن ماه رجب ماه عبادت و بندگی را به پیشگاه آقا و مولایمان، بر ساحت مقدس صاحب الامر امام عصر و الزّمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و به  همه شما دوستداران اهل بیت علیهم السلام  تبریک و تهنیت و شاد باش عرض می نمایم.
 
ان شاء الله ظهور آقا بقیة الله الاعظم ارواحنا فداه
moteharak3

ادامه مطلب

طبقه بندی: ایام اعیاد و ولادت و عرض تبریک،  مناسبتهای قمری،  اشعار، 
[ یکشنبه 22 اردیبهشت 1392 ] [ 05:27 ب.ظ ] [ یک بنده ی خدا "دختر خانم" ] [ نظرات ]

آیة الكرسى یكى از مهم‏ترین آیات قرآن‏

 به مناسبت وجود كلمه‏ى «كرسى» در آیه، رسول اكرم صلى اللَّه علیه و آله این آیه  را «آیة الكرسی» نامید. در روایات شیعه و سنى آمده است كه: این آیه به منزله‏ ى قلّه قرآن است و بزرگترین مقام را در میان آیات دارد.
(تفسیر روح المعانى، ج 3 و تفسیر المیزان، ج 2)

همچنین نسبت به تلاوت این آیه سفارش بسیار شده است، از امام على علیه السلام نقل كرده‏اند كه فرمود:
بعد از شنیدن فضیلت این آیه، شبى بر من نگذشت، مگر آنكه آیة الكرسی را خوانده باشم.
(تفسیر نمونه، ج 2، المیزان، ج 2)

در این آیه، شانزده مرتبه نام خداوند و صفات او مطرح شده است. به همین سبب آیة الكرسی را شعار و پیام توحید دانسته‏اند. هر چند در قرآن بارها شعار توحید با بیانات گوناگون مطرح شده است، ولى در هیچ كدام آنها مثل آیة الكرسی در كنار شعار توحید، صفات خداوند مطرح نشده است.

در اهمیت و فضیلت این آیه همین بس كه از پیامبر گرامى اسلام صلی الله علیه و آله نقل شده است كه از ابى بن كعب سؤال كرد و فرمود: كدام آیه برترین آیه كتاب اللَّه است؟ عرض كرد: اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ، پیامبر صلی الله علیه و آله دست بر سینه او زد و فرمود: دانش بر تو گوارا باد، سوگند به كسى كه جان محمد صلی الله علیه و آله در دست او است این آیه داراى دو زبان و دو لب است كه در پایه عرش الهى تسبیح و تقدیس خدا مى‏گوید.

در حدیث دیگرى از على علیه السلام از پیامبر صلی الله علیه و آله مى‏خوانیم كه فرمود:
"سید القرآن البقرة و سید البقرة آیة الكرسى یا على ان فیها لخمسین كلمة فى كل كلمة خمسون بركة"؛ برگزیده قرآن سوره بقره و برگزیده بقره، آیة الكرسى است، در آن پنجاه كلمه است و در هر كلمه‏اى پنجاه بركت است.

http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/94213418245696040005.jpg

و در حدیث دیگرى از امام باقر علیه السلام آمده است: هر كس آیة الكرسى را یك بار بخواند، خداوند هزار امر ناخوش آیند از امور ناخوش آیند دنیا، و هزار امر ناخوش آیند از آخرت را از او بر طرف مى‏كند كه آسان‏ترین ناخوش آیند دنیا فقر، و آسان‏ترین ناخوش آیند آخرت، عذاب قبر است.
(مجمع البیان، جلد 1 و 2)

در دو حدیث دیگر رسول اللَّه صلی الله علیه و آله فرمودند :
اعطیت آیة الكرسى من كنز تحت العرش و لم یؤتها نبى كان قبلى؛ آیة الكرسى از گنجى زیر عرش الهى به من داده شده است و به هیچ پیامبرى قبل از من داده نشد.
(تفسیر برهان جلد 1 - بحار الانوار جلد 89)

در حدیث دیگرى آمده است كه دو برادر به حضور پیامبر صلی الله علیه و آله رسیدند و عرض كردند براى تجارت به شام مى‏رویم، به ما تعلیم دهید چه بگوییم تا از شر اشرار مصون بمانیم فرمود: هنگامى كه به منزلگاهى رسیدید و نماز عشا را خواندید، موقعى كه یكى از شما در بستر قرار مى‏گیرد، تسبیح فاطمه زهرا علیها السلام بگوید و سپس آیة الكرسى بخواند " فانه محفوظ من كل شى‏ء حتى یصبح"؛ مسلما او از همه چیز در امان خواهد بود تا صبح"، سپس در ذیل این حدیث آمده است كه در یكى از منزلگاهها دزدان قصد هجوم به آنها را داشتند اما هر چه تلاش كردند موفق نشدند.
(بحارالانوار، جلد 89 صفحه 266)

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: عروة الوثقى على و حسن و حسین و ائمه از فرزندان حسین می باشند هر كس اطاعت آنها كند خدا را اطاعت كرده و هر كس معصیت و نافرمانى آنها را بنماید معصیت خدا را نموده است و آنها وسیله معرفت خدا می باشند.

و نیز امام رضا علیه السلام  فرمودند: هر كس یكصد مرتبه آیةالكرسى را بخواند مثل كسى است كه در طول حیاتش خدا را بندگى و عبادت كرده است.(نورالثقلین، ج 1)

عروة الوثقى، امیرالمؤمنین و فرزندانش می باشند
ابن بابویه از عبداللّه بن عباس روایت كرده گفت پیغمبر اكرم صلّى اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: هر كس دوست داشته باشد كه به ریسمان محكم خدا تمسك جوید كه هرگز بریده نشود باید توسل جوید به ولایت برادرم و وصی ام على بن أبی طالب علیه السلام زیرا هلاك نشود كسى كه دوست داشته باشد او را و نجات نیابد هر كه على علیه السّلام را دشمن بدارد.

و نیز به سند دیگر روایت كرده، رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: عروة الوثقى على و حسن و حسین و ائمه از فرزندان حسین می باشند هر كس اطاعت آنها كند خدا را اطاعت كرده و هر كس معصیت و نافرمانى آنها را بنماید معصیت خدا را نموده است و آنها وسیله معرفت خدا می باشند.


در حدیثی از پیامبر اسلام، محمد خطاب به علی ابن ابی طالب دربارهٔ آیت‌الکرسی چنین آمده‌است:
یا علی، این آیه را به فرزندان، همسایگان و همگان بیاموز چرا که این آیه از تمام آیات نازل شده باعظمت‌تر است
[داستان‌های شگفت انگیز آیت الکرسی]

حضرت علی علیه‌السلام فرمودند:
بر مسلمان لازم است که شب را به پایان نیاورد مگر آنکه آیت‌الکرسی را بخواند و اگر می‌دانستید که آیت الکرسی چیست و در آن چیست، هرگز آن را رها نمی‌کردید.
[بحارالانوار، ج ۸۶ ص ۱۲۵]

پیامبر اکرم فرمودند:
"آیت‌الکرسی" از گنجینه‌ای در زیر عرش به من عطا شده است و قبل از من به هیچ پیغمبری چنین عطائی نشده است.
[بحارالانوار، ج ۸۶ ص ۱۲۵]

پیامبر اکرم فرمودند:
بر تو باد به قرائت آیةالکرسی که در هر حرف آن هزار برکت و هزار رحمت است.
[ بحارالانوار، ج ۷۶، ص ۲۳۱ ]

حضرت امام باقر (ع) فرمودند:
کسی که بعد از وضو آیت الکرسی بخواند خداوند ثواب چهل سال عبادت را به او عنایت می‌فرماید و چهل درجه او را بالا می‌برد و چهل حورالعین را به تزویج او در می‌آورد.
[بحار الانوار، ج ۸۰، ص ۳۱۷]

پیامبر صلی الله علیه و آله به حضرت علی علیه‌السلام فرمودند:
آنگاه که از منزل در پی حاجتی بیرون شدی آیت‌الکرسی تلاوت کن، زیرا موجب برآورده شدن حاجت می‌باشد
[بحارالانوار، ج ۹۲، ص ۱۵۹]

امام حسن عسگری علیه‌السلام فرمودند:

آنگاه که در سفر احتمال خطر دادی، قبل از سفر سوره‌های حمد، معوذتین، آیت‌الکرسی و قدر را بخوان.
[بحارالانوار، ج ۵۹، ص ۲۴]


بعضی آیات به جهات مختلفی نام ویژه گرفته اند ،مثلا آیه ولایت، آیه تطهیر و آیه ابلاغ، زیرا در این آیه ها به مساله ولایت، تطهیر اهل بیت، ابلاغ جانشینی تصریح شده است.
نامگذاریها گاهی از جانب رسول خدا و امامان بوده؛ گاهی در طول تاریخ از جانب مسلمانان به این نام مشهور شده اند.
نامگذاری این آیه به "آیه الکرسی" هم همان طور که قبلا ذکر شد به جهت وجود لفظ کرسی در آن (وسع کرسیه ) و به جهت اشاره به "کرسی سلطه خداوند" است . نامگذاری در روایات وارد شده است.
از طرف دیگر در روایات برای تلاوت بعض سوره ها یا بعض آیات، آثار خاصی وعده داده شده است، مثلا برای تلاوت آیه الکرسی روایاتی داریم که در آن ها برای تلاوت این آیه ، وعده هایی داده شده است. اما بدان معنا نیست که فقط این آیه ها و سوره ها، مفید و مؤثر اند و دیگر آیات و سوره ها فایده و تاثیری ندارند.
همه سوره ها و آیات و کلمات قرآن نور، هدایت و شفا هستند. هیچ سوره یا آیه یا کلمه بی اهمیتی در آن نیست،ولی در آیات و سوره ها بعضی به معارف بسیار بلندی اشاره دارد ،مثل سوره حمد یا سوره توحید یا آیه نور که به بلندترین معارف اشاره دارد که درک و فهم آن معارف از عهده غالب افراد بر نمی آید. به بیان قرآن "وَ ما یَعْقِلُها إِلاَّ الْعالِمُون" (عنکبوت  آیه 43) . بعضی خصوصیت ویژه دارند و بدین جهت مورد عنایت ویژه قرار می گیرند. قرآن مجموعه درّهای گرانبها است که در این بین بعضی سوره ها و آیات، درّ شاهوار می باشند.


اهمیت فوق العاده آیة الكرسى از این نظر است كه مجموعه‏اى از معارف اسلامى و صفات خداوند، اعم از صفات ذات و فعل، مخصوصا توحید در ابعاد مختلف را در بر گرفته، این اوصاف كه به دوازده بخش بالغ مى‏شود و هر كدام مى‏تواند ناظر به یكى از مسائل تربیتى انسان باشد، قابل دقت است.به گفته ابو الفتوح رازى هر یك از این صفات، یكى از مذاهب باطل را نفى مى‏كند . به این ترتیب، دوازده تفكر باطل و نادرست به وسیله آن اصلاح مى‏شود. 
(تفسیر نمونه،آیت الله مكارم ، دارالكتب الاسلامیه،تهران 1374، ج‏2، ص 277 - تفسیر ابو الفتوح رازى، ج 2 ،ص 327)

 چند روایت در فضیلت آیه الکرسی:
قال رسول الله صلى الله علیه وآله لعلی :" یا علی ، علیك بتلاوة آیة الكرسی فی دبر صلاة المكتوبة، فإنه لا یحافظ علیها إلا نبی أو صدیق أو شهید؛ (حمیری، قرب الاسناد،چ اول، قم، مهر، 1413 ق، ص 118.)
یا علی! بر تلاوت آیه الکرسی بعد از نماز های واجب مداومت داشته باش که این سیره انبیا ، صدیقین و شهیدان است.

قال أبو عبد الله ( علیه السلام ): ألا أخبركم بما كان رسول الله ( صلى الله علیه و آله ) یقول إذا أوى إلى فراشه ؟ قلت: بلى، قال : كان یقرأ آیة الكرسی و یقول: " بسم الله آمنت بالله و كفرت بالطاغوت، اللهم احفظنی فی منامی وفی یقظتی؛ (کلینی، کافی ،چ پنجم، تهران، اسلامیه، 1363 ش، ج2، ص 536)
امام صادق فرمود: آیا به شما خبر دهم که رسول خدا هنگام رفتن به رختخواب چه تلاوت می کرد؟ایشان آیه الکرسی را تلاوت می کرد و می فرمود: به نام خدا و با ایمان به خدا و کفر به طاغوت ، خدایا !مرا در خواب و بیداری حفظ کن.

امام سجاد از رسول خدا روایت می کند:
من قرأ أربع آیات من أول البقرة و آیة الكرسی و آیتین بعدها و ثلاث آیات من آخرها لم یر فی نفسه و ماله شیئا یكرهه و لا یقربه شیطان و لا ینسی القرآن؛
هر کس چهار آیه اول بقره و آیت الکرسی و دو آیه بعد و سه آیه آخر سوره بقره را تلاوت کند ،در جان و مال خود چیزی که خوش نداشته باشد، نمی بیند. شیطان به او نزدیک نمی شود و قرآن را فراموش نمی نماید. 
(کلینی، کافی ،چ پنجم، تهران، اسلامیه، 1363 ش، ج2،، ص 621)

امام صادق فرمود:
اقرأ آیة الكرسی و احتجم أی یوم شئت و تصدق و اخرج أی یوم شئت ؛
آیت الکرسی را بخوان . هر روزی خواستی ،حجامت کن (برای رفع نحوست حجامت در بعض ایام) و صدقه بده و هر روزی خواستی سفر کن.
(برای رفع نحوست سفر در بعض ایام) (کلینی، کافی ،چ پنجم، تهران، اسلامیه، 1363 ش، ج8، ص 273)


وجه تسمیه «آیة الكرسی» 

اسامی سوره‎های قرآن، توقیفی است و توسط شخص پیامبر صلّی الله علیه و آله نامگذاری شده است. این نام‎گذاری‎ها طبق شیوه عرب، با كوچكترین مناسبت،انجام گرفته است «یكفی فی التسمیه ادنی مناسبة» مثلاً: وجه تسمیه «آل عمران»‌ آن است كه لفظ «آل عمران»‌ فقط دوبار در این سوره (آیه 33 و 35) آمده است و در جای دیگر نیامده است.
( تاریخ قرآن، محمد هادی معرفت -انتشارات سمت، چ 2، 1377، تهران، ص 77، با اختصار و توضیح-)

لذا همان طور که قبلا ذکر شد وجه تسمیه «آیة الكرسی» این است كه، در این آیه (سورة بقره، آیة 255) لفظ «كرسی» ذكر شده است
(اطیب البیان فی تفسیر القران، سید عبدالحسین طیب - انتشارات اسلام، چ 3، 1366، تهران، ج 3، ص 7)

و این نامگذاری در زمان رسول‎الله ـ صلّی الله علیه و آله ـ شهرت داشته است.
( تفسیر المیزان، علامة طباطبائی، - انتشارات اسراء، چ 3، 1366- ترجمه مصباح یزدی، ج 2، ص 476)


منظور از کرسی در تفسیر نمونه، ج‏2، ص: 272

" کرسی" از نظر ریشه لغوی از" کرس" (بر وزن ارث) گرفته شده که به معنی اصل و اساس می‏باشد و گاهی نیز به هر چیزی که بهم پیوسته و ترکیب شده است گفته می‏شود و به همین جهت به تختهای کوتاه" کرسی" می‏گویند و نقطه مقابل آن" عرش" است که به معنی چیز" مسقف" یا خود سقف و یا تخت پایه بلند می‏آید. 

و از آنجا که استاد و معلم به هنگام تدریس و تعلیم بر کرسی می‏نشیند گاهی کلمه کرسی کنایه از علم می‏باشد و نظر به اینکه" کرسی" تحت اختیار و زیر نفوذ و سیطره انسان است گاهی به صورت کنایه از" حکومت" و" قدرت" و فرمانروایی بر منطقه‏ای به کار می‏رود. 

در این آیه می‏خوانیم که کرسی خداوند همه آسمانها و زمین را در بر می‏گیرد، کرسی در اینجا به چند معنی می‏تواند باشد: 
الف: منطقه قلمرو حکومت‏ 
یعنی خداوند بر همه آسمانها و زمین حکومت می‏کند و منطقه نفوذ او همه جا را در بر گرفته و به این ترتیب کرسی خداوند مجموعه عالم ماده اعم از زمین و ستارگان و کهکشانها و سحابیها است. 
ب: منطقه نفوذ علم‏ 
یعنی علم خداوند به جمیع آسمانها و زمین احاطه دارد و چیزی از قلمرو نفوذ علم او بیرون نیست زیرا همانطور که گفتیم کرسی گاهی کنایه از علم می‏باشد. در روایات متعددی نیز روی این معنی تکیه شده است از جمله حفص بن غیاث از امام صادق علیه السلام، نقل می‏کند که از آن حضرت پرسیدم:منظور از" وَسِعَ کُرْسِیُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ چیست؟فرمود: منظور علم او است[تفسیر نور الثقلین، جلد اول صفحه 259 شماره 1036] 
ج: موجودی وسیع‏تر از تمام آسمانها و زمین‏ 
که از هر سو آنها را احاطه‏کرده است و به این ترتیب معنی آیه چنین می‏شود: کرسی خداوند همه آسمانها و زمین را در بر گرفته و آنها را احاطه کرده است.در حدیثی از امیر مؤمنان علی ع این تفسیر نقل شده آنجا که می‏فرماید:" الکرسی محیط بالسماوات و الارض و ما بینهما و ما تحت الثری‏" کرسی احاطه به زمین و آسمانها و آنچه ما بین آنها و آنچه در زیر اعماق زمین قرار گرفته است دارد".[تفسیر نور الثقلین، جلد اول، صفحه 260 حدیث شماره 1042]


حتی از پاره‏ای از روایات استفاده می‏شود که کرسی به مراتب از آسمانها و زمین وسیع‏تر است بطوری که مجموعه آنها در برابر کرسی همچون حلقه‏ای است که در وسط بیابانی قرار داشته باشد از جمله از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود:" ما السماوات و الارض عند الکرسی الا کحلقة خاتم فی فلاة و ما الکرسی عند العرش الا کحلقة فی فلاة[مجمع البیان، جلد 1 و 2 صفحه 362] (آسمانها و زمین در برابر کرسی همچون حلقه انگشتری است در وسط یک بیابان و کرسی در برابر عرش همچون حلقه‏ای است در وسط یک بیابان). 
البته معنی اول و دوم کاملا مفهوم و روشن است ولی معنی سوم چیزی است که هنوز علم و دانش بشر نتوانسته است از آن پرده بر دارد زیرا وجود چنان عالمی که آسمانها و زمین را در بر گرفته باشد و به مراتب وسیع‏تر از جهان ما باشد هنوز از طرق متداول علمی اثبات نشده است، در عین حال هیچگونه دلیلی بر نفی آن نیز در دست نیست، بلکه همه دانشمندان معترف‏اند که وسعت آسمان و زمین در نظر ما با پیشرفت وسائل و ابزار مطالعات نجومی روز به روز بیشتر می‏شود و هیچ کس نمی‏تواند ادعا کند که وسعت عالم هستی به همین اندازه است که علم امروز موفق به کشف آن شده است بلکه به احتمال قوی عوالم بی‏شمار دیگری وجود دارد که از قلمرو دید وسائل امروز ما بیرون است 
ناگفته نماند که تفسیرهای سه‏گانه بالا هیچ منافاتی با هم ندارد و جمله" وَسِعَ کُرْسِیُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ" می‏تواند هم اشاره به نفوذ حکومت مطلقه و قدرت پروردگار در آسمانها و زمین باشد و هم نفوذ علمی او و هم جهانی وسیع‏تر از این جهان که آسمان و زمین را در بر گرفته است. و در هر صورت این جمله، جمله‏های ما قبل آیه را که در باره وسعت علم پروردگار بود تکمیل می‏کند.


اختلاف وجود دارد كه آیا آیة الكرسى فقط همین یك آیه است كه از اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ شروع مى‏شود، و به وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ ختم مى‏گردد، یا اینكه دو آیه بعد نیز جزء آن است، بنا بر این اگر در جایى مثل نماز لیلة الدفن دستور داده شده آیة الكرسى بخوانند، باید هر سه آیه خوانده شود.
قرائنى در دست است كه نشان مى‏دهد،آیه الکرسی همان یك آیه است. یعنی آیه 255 بقره كه از اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ شروع مى‏شود، و به وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ ختم مى‏گردد،
1- تمام روایاتى كه در فضیلت آن وارد شده و از آن تعبیر به آیة الكرسى كرده ،همه نشان مى‏دهد كه یك آیه بیش نیست.
2- تعبیر به كرسى فقط در همان آیه اول است و نام‏گذارى به آیة الكرسى نیز مربوط به همین آیه است.
3- در بعضى از احادیث به همین معنى تصریح شده ،مانند حدیثى كه در امالى شیخ صدوق از امیر مؤمنان على علیه السلام نقل شده است كه ضمن بیان فضیلت آیة الكرسى از اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ شروع فرمود تا وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ.
4- در مستدرك سفینة البحار،نقل مى‏كند: و آیة الكرسى معروفة و هى الى قوله وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ‏؛
آیة الكرسى معروف است و آن تا وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ است 
(علی نمازی شاهرودی ،مستدرك سفینة البحار، انتشارات جامعه مدرسین، ج 9 ،ص 97).

5- در حدیثى از امام على بن الحسین علیه السلام مى‏خوانیم كه پیامبر اكرم صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: كسى كه چهار آیه از اول سوره بقره و آیة الكرسى و دو آیه بعد از آن و سه آیه از آخر بقره را بخواند، هرگز ناخوشایندى در خودش و مالش نمى‏بیند و شیطان به او نزدیك نمى‏شود، و قرآن را فراموش نمى‏كند
 (مجلسی،محمد باقر،بحار الانوار،چاپ بیروت، جلد 89 صفحه 265)
از این تعبیر نیز استفاده مى‏شود كه آیة الكرسى یك آیه است.

6- در بعضى از روایات وارد شده كه آیة الكرسى پنجاه كلمه است . در هر كلمه‏اى پنجاه بركت است. شمارش كلمات این آیه نیز نشان مى‏دهد كه تا وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ پنجاه كلمه است.

آرى در بعضى از روایات دستور داده شده است كه تا" هُمْ فِیها خالِدُونَ"یعنی تا دو آیه بعد از آن را بخواند، بى آنكه عنوان آیة الكرسى، مطرح باشد و باید در چنین جاهایی که خاص است و دستور داده شده تا هم فیها خالدون خوانده شود طبق دستور عمل کرد.
(آیت الله مكارم ،تفسیر نمونه، انتشارات دارالكتب الاسلامیه، ج‏2، ص 277)

به هر حال آنچه از قرائن بالا استفاده مى‏شود این است كه آیة الكرسى یك آیه بیشتر نیست اما در روایاتی که به خواندن آیة الکرسی در نماز یا برای حاجت سفارش شده مثل نماز لیله الدفن دستور داده شده که هر سه آیه خوانده شود ولی اگر کسی همه سه آیه را بخواند از خواص آیه الکرسی بهره مند می شود زیرا آیه الکرسی را که یقینا خوانده و بیشتر از آن هم قرآن است که خواندن آن ثواب دارد.


یک آیة الکرسی و دهها فرشته ی تسبیح گو 

کسانی که از دنیا رفتن را بیشتر یاد کنیم. الآن ما توی عالم دنیا قرار داریم که اختیار رفتن به راه خوب و بد و انجام کار خوب و بد را داریم اما توجه داشته باشیم که اعمال خوب و بد ما نوشته میشه و بنا به فرمایش امام علی علیه السلام: هم اكنون در دنیایى زندگى مى ‏كنید كه مى ‏تونید با مهلت و آسایش خاطرى كه دارید رضایت خدا را به دست آورید. اكنون نامه های اعمال بازه، و قلم فرشتگانِ نویسنده در حركته، بدن‏ها سالم و زبان‏ها گویاست، توبه، مورد قبوله و اعمال نیكو را مى ‏پذیرن 
(وَ أَنْتُمْ فِی دَارِ مُسْتَعْتَبٍ عَلَى مَهَلٍ وَ فَرَاغٍ وَ الصُّحُفُ مَنْشُورَةٌ وَ الْأَقْلَامُ جَارِیَةٌ وَ الْأَبْدَانُ صَحِیحَةٌ وَ الْأَلْسُنُ مُطْلَقَةٌ وَ التَّوْبَةُ مَسْمُوعَةٌ وَ الْأَعْمَالُ مَقْبُولَة «نهج البلاغه، خطبه: 194»)

اما افرادی از ما هم از دنیا رفتن و پرونده ی عمل اونها بسته شده و نمیتونن اعمال خوبشون را زیاد کنن چون وقت عمل اونها گذشته و ما میتونیم ضمن اینکه اعمال خوب خودمون را زیاد می کنیم برای اونها هم هدیه هایی بفرستیم و مشکلاتی از ایشان را رفع کنیم و یا سبب بالا رفتن درجه ی خوبیهای اونها در جهان برزخ بشیم.

خوبی دیگری هم که اینکار داره اینه که خود ما هم، بیشتر به کارهای خوب گرایش پیدا می کنیم و از بدیها متنفر میشیم چرا که متوجه میشیم که این دنیا همیشگی نیست و همه از این دنیا؛ رفتنی هستن.

بعضی از فایده های یاد مرگ
در پرتو یادِ از دنیا رفتگان، به یاد مرگ می افتیم و در نتیجه با یاد مرگ، در این دنیا هم، به خوبیهایی میرسیم که به بعضی از اونها اشاره میشه:
امام علی علیه السلام می فرماید: مَنْ أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ رَضِیَ مِنَ الدُّنْیَا بِالْكَفَاف (غرر الحکم، ح2650) یعنی: کسی كه بسیار به یاد مرگ باشه به مقداری از دنیا که برایش کافیه، راضی میشه. در کلام دیگر فرمودند: مَنْ صَوَّرَ الْمَوْتَ بَیْنَ عَیْنَیْهِ هَانَ أَمْرُ الدُّنْیَا عَلَیْه (غرر الحکم، ح2649) یعنی: هر كه مرگ را میانه دو چشم خود تصویر کنه كار دنیا بر او خوار ( یا آسان) میشه. و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: أكثروا ذكر الموت فإنّه یمحّص الذّنوب و یزهّد فی الدّنیا فإن ذكرتموه عند الغنى هدمه و إن ذكرتموه عند الفقر أرضاكم بعیشكم. (نهج الفصاحه، ص237) مرگ را بسیار به یاد آرید زیرا یاد مرگ، گناهان را پاك میکنه و حرص دنیا را كم میكنه، اگر مرگ را بهنگام بی نیازی به یاد آرید اهمیت اون را كم میكنه و اگر بهنگام تنگدستى یاد كنید، شما را از زندگی‏تان خشنود میسازه.

خواندن آیة الکرسی و فرشته های تسبیح گو
در مورد هدیه برای کسانی که از دنیا رفتن صحبت می کردیم. در روایت داریم: وقتی مؤمن آیة الکرسی بخونه و ثواب این قرائت را برای مردگان (اهل قبور) قرار بده، خداوند به هر حرفی از آیة الکرسی فرشته ای را قرار میده که تا قیامت برای این شخص تسبیح خدا میکنن (این روایت از امام علی علیه السلام است که: إِذَا قَرَأَ الْمُؤْمِنُ آیَةَ الْكُرْسِیِّ وَ جَعَلَ ثَوَابَ قِرَاءَتِهِ لِأَهْلِ الْقُبُورِ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ كُلِّ حَرْفٍ مَلَكاً یُسَبِّحُ لَهُ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَة «ارشاد القلوب، ج1 ص176»)

و همچنین امام علی علیه السلام فرمودند: إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِنِیَّةِ الْمَیِّتِ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى جَبْرَائِیلَ أَنْ یَحْمِل عَلَى قَبْرِهِ سَبْعِینَ أَلْفَ مَلَكٍ فِی یَدِ كُلِّ مَلَكٍ طَبَقٌ مِنْ نُورٍ فَیَحْمِلُونَ إِلَى قَبْرِهِ وَ یَقُولُونَ السَّلَامُ عَلَیْكَ یَا وَلِیَّ اللَّهِ هَذِهِ هَدِیَّةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ إِلَیْكَ فَیَتَلَأْلَأُ قَبْرُهُ وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ أَلْفَ مَدِینَةٍ فِی الْجَنَّةِ وَ زَوَّجَهُ أَلْفَ حَوْرَاءَ وَ أَلْبَسَهُ أَلْفَ حُلَّةٍ وَ قَضَى لَهُ أَلْفَ حَاجَة (ارشاد القلوب، ج1 ص176) یعنی: هر گاه شخص به نیت مردگان صدقه بده خداوند بجبرئیل علیه السلام فرمان میدهد كه هفتاد هزار فرشته بر قبر او بفرستن و در دست هر فرشته اى طبقى از نور باشه که بقبر او میبرن و میگن سلام بر تو اى دوست خدا، این ارمغان فلانى فرزند فلانیه كه براى تو فرستاده. پس قبرش روشن و نورانى میشه و خداوند هزار شهر در بهشت به او عنایت می فرماید و هزار حوریه‏ ى بهشتى به عقدش در میاره و هزار حلّه ی بهشتى بر او می پوشونن و هزار حاجت او برآورده میشه.

البته در این ثوابها، اخلاص؛ هم شرطه. یعنی اون شخص برای خدا و ثواب الهی انجام بده و قصد خود نمایی نداشته باشه و همچنین اگه صدقه هم میده از مال حلال باشه. 
انشاء الله که بیشتر یاد مرگ و از دنیا رفتگان باشیم و از این ثوابها بهره ببریم.


نورانیت در قبر
امام صادق علیه‎السلام فرمودند: وقتی مؤمنی، ثواب قرائت آیة الكرسى را به اهل قبور هدیه کند، خداوند برای هر حرفى از این آیه، فرشته‎ای قرار می‎دهد كه خداوند را براى قاری آن، تا روز قیامت تسبیح كند. و به وى پاداش شصت پیامبر را دهد و خدا در هر قبرى از شرق تا غرب، چهل شمع از نور قرار می‎دهد و قبرهاى آنها را وسعت دهد. 
(اجساد جاویدان، ص 124)

نتیجه قرائت آیة الكرسى
از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده است كه فرمودند: هر كس آیة الكرسى را بعد از هر نماز واجب بخواند، چیزى مانع از ورودش به بهشت نخواهد شد.
(مستدرك الوسائل، ج 1، ص 343)

اثر تلاوت آیة الکرسی هنگام خواب
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر كس آیة الکرسی را در هنگام خواب قرائت کند، خدا او را و خانه‎اش و خانه همسایگانش را، ایمن خواهد کرد.
( مستدرك الوسائل، ج 1، ص 343)

باعث قبولى نماز می‎شود
از پیغمبر گرامى صلی الله علیه و آله روایت شده است كه فرمودند: هر كس آیة الكرسى را بعد از هر نماز واجب بخواند، نمازش مورد قبول قرار مى‎گیرد و در امان خدا خواهد بود.
(مصابیح الدجى، ص 1029)


قرائت آیة الكرسى بعد از هر نماز 
از پیغمبر اكرم صلی الله علیه و آله روایت شده است كه فرمودند: هر كس آیة الكرسى را بعد از هر نماز بخواند، هفت آسمان شكافته گردد و به هم نیاید تا خدا به سوى خواننده‎اش نظر رحمت افكند و پس از آن فرشته‎اى را برانگیزد كه از آن هنگام تا فرداى آن روز، كارهاى خوبش را بنویسد و كارهاى بدش را محو نماید.
(لئالى الاخبار، ج 3، ص 357)

حفاظت از گزندها
امام کاظم علیه‎السلام فرمود: هر كس آیة الكرسى را بعد از هر نماز واجب بخواند، به او هیچ گزند و ضرری نرسد.(مصابیح الدجى، ص 1011)

آیة الكرسى در تنهایى
از معصوم رسیده است که فرمود: هر كس تنها در خانه‎اى شب را به سر برد، باید آیة الكرسى را بخواند و باید بگوید: بارخدایا! هراسم را آرام كن و ترسم را بیاساى و در تنهایى كمكم كن .
(اصول كافى، ج 6، ص 311)

آغاز سفر با آیة الكرسى
امام صادق(علیه‎السلام) فرمود: سفر را با دادن صدقه و یا با خواندن آیة الكرسى آغاز كن .
(فروع كافى، ج 4، ص 283)

دعاى بعد از آیة الكرسى
از امام صادق علیه‎السلام نقل است كه فرمودند: پس از خواندن آیة الكرسى بگویید: اللهم اجعل مسیرى عبرا و صمتى تفكرا و كلامى ذكرا؛ 
خداوندا! سیر مرا وسیله عبرت، و سكوتم را وسیله تفكر، و سخنم را ذكر قرار ده .
(مكارم الاخلاق، ص 254 )
طبقه بندی: قرآن کریم،  حدیث، 
[ چهارشنبه 18 اردیبهشت 1392 ] [ 03:06 ب.ظ ] [ یک بنده ی خدا "دختر خانم" ] [ نظرات ]


السلام علیک یا صاحب الزّمان یا بقیة الله عجل الله تعالی فرجه الشریف

خجسته میلاد بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی ره و میلاد فرخنده و با سعادت دختر نبوت،بانوی دوسرا، انیسه ی حورا، همسر ولایت، مادر امامت، سرور بانوان جهان، عطای خداوند سبحان، کوثر قرآن، همتای امیر مؤمنان، الگوی بی بدیل تمام جهانیان، اسوه تمام عیار مکارم و قله رفیع فضائل صدیقه کبری ، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و هفته ی بزرگداشت مقام زن و روز مادر را به پیشگاه آقا و مولایمان، بر ساحت مقدس صاحب الامر امام عصر و الزّمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و به مادرم  عزیز دلم  و به  همه شما دوستداران اهل بیت علیهم السلام  تبریک و تهنیت و شاد باش عرض می نمایم


سایه ات مستدام مادرم  عزیز دلم و روزت مبارک 

پیامبر صلی الله علیه و آله می فرمایند:

الجَنَّةُتَحتَ أقدامِ الأمَّهاتِ

بهشت زیر قدمهای مادران است.

میزان الحکمه، ح 22691

 
امام خمینی (ره) :

زنان نیمی از جامعه هستند

و بوجود آورنده و تربیت کننده نیم دیگر.
ولادت پرشكوه فاطمه علیهاالسلام


در روایتى از اهل سنت و شیعه - كه هر دو بر آن تأكید دارند - مى‏خوانیم: پیامبر صلی الله علیه و آله در شب معراج از بهشت عبور مى‏كرد، جبرئیل از میوه درخت طوبى به آن حضرت داد، و هنگامى كه پیامبر صلی الله علیه و آله به زمین بازگشت نطفه فاطمه زهرا سلام الله علیها از آن میوه بهشتى منعقد شد.
لذا در حدیث مى‏خوانیم كه پیامبر صلی الله علیه و آله فاطمه سلام الله علیها را بسیار مى‏بوسید، روزى همسرش عایشه بر این كار خرده گرفت، كه چرا این همه دخترت را مى‏بوسى؟!

پیامبرصلی الله علیه و آله در جواب فرمود:
«من هر زمان فاطمه را مى‏بوسم، بوى بهشت را از او استشمام مى‏كنم.»


و به این ترتیب این مولود بزرگ از عصاره پاك میوه‏هاى بهشتى و از پدرى همچون پیامبر صلی الله علیه و آله، و مادر ایثارگر و فداكارى همچون «خدیجه» در روز بیستم جمادى الثانى گام به دنیا نهاد، و طعن و سرزنش‎هاى مخالفین كه پیامبر را بدون «نسل جانشین» مى‏پنداشتند، همگى نقش بر آب شد، و به مضمون سوره «كوثر» فاطمه زهرا چشمه جوشان براى ادامه دودمان پیامبر و ائمه هدى و خیر كثیر در طول قرون و اعصار، تا روز قیامت شد.


این بانوى بهشتى نام‎هایی داشت كه هر كدام از دیگرى پر معنى‏تر بود:
1- فاطمه، 2- صدیقه، 3- طاهره، 4- مباركه، 5- زكیه، 6- راضیه، 7- مرضیه، 8- محدثه، 9- زهرا و هر یك بیانگر اوصاف و بركات وجود پربركت او است.
همین بس كه در نام معروفش «فاطمه» بزرگترین بشارت براى پیروان مكتبش نهفته است، چرا كه «فاطمه» از ماده «فطم» به معنى جدا شدن، یا باز گرفتن از شیر است، و طبق حدیثى كه از پیامبر گرامى اسلام صلی الله علیه و آله روایت شده به امیر مؤمنان على علیه السلام فرمود:
«مى دانى چرا دخترم، فاطمه نامیده شد؟
عرض كرد: بفرمائید.
فرمود: براى آن كه او و شیعیان و پیروان مكتبش از آتش دوزخ باز گرفته شده‏اند!»
از میان نام‎هاى او نام «زهرا» نیز درخشندگى و فروغ خاصى دارد، از امام صادق علیه السلام پرسیدند: چرا فاطمه را «زهرا» مى‏نامند؟
فرمود: «زیرا زهرا به معنى درخشنده است و فاطمه چنان بود كه چون در محراب عبادت مى‏ایستاد، نور او براى اهل آسمان‎ها پرتو افكن مى‏شد، همانگونه كه نور ستارگان براى اهل زمین پرتو افكن است‏]، لذا زهرا نام نهاده شد.»


همه چیز سوره کوثر بی نظیر :

1.عطاء بی نظیر : کوثر

2.سوره بی نظیر : کوچکنرین سوره قرآن

3.الفاظ بی نظیر:اعطینا و الکوثر و صلّ و انحر و شانئک و ابتر  فقط یک بار در قرآن آمده آنهم در این سوره است. 

زهرا که از فروغش عالم ضیا گرفته 

 دین نبی ز فیضش نشو و نما گرفته

مریم زمکتب او درس حیا گرفته 

 جشنی به عرش اعلی بهرش خدا گرفته ....


 بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی ره در تاریخ اول مهر ماه 1281 و 1320قمری مطابق با سالروز میلاد با سعادت بانوی دوسرا، انیسه ی حورا حضرت فاطمة الزهرا سلام الله علیها، از بانو هاجر خانم در محله ی سادات خمین دیده به جهان گشود

در زاد روز این پسر و مادر

شمس و قمر قرینه ی یکدیگر

مادر، بزرگ بانوی دین، زهراست

فرزند او، خمینی روح الله است

مادر، چراغ روشن ایمان است

فرزند، روشنایی ایران است

از مهر مادر و خط این فرزند

یا رب به ما جدائی از آن مپسند


ادامه مطلب

طبقه بندی: در مورد حضرت زهرا س،  حدیث از رسول الله ص،  حدیث،  ایام اعیاد و ولادت و عرض تبریک،  مناسبتهای قمری،  مناسبتهای شمسی،  اشعار، 
[ سه شنبه 10 اردیبهشت 1392 ] [ 06:25 ب.ظ ] [ یک بنده ی خدا "دختر خانم" ] [ نظرات ]

شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها ؛ جان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

ما از حضرت زهرا سلام الله علیها حالاتی را می بینیم که برایمان حیرت آور است و بسیار اندک می توانیم آن را بفهمیم. او حضرت صدیقه است یعنی که افکارش کارهایش همه صدق است و خطایی در آن نیست و همه اش صدیقه است و از طرفی هم کبری است یعنی بسیار بزرگ که امتهای گذشته و حتی انبیا بر محور محبت حضرت زهرا سلام الله علیها دور میزدند هر پیامبری که به درجه نبوت می رسیده اول بر محور محبت و معرفت حضرت زهرا سلام الله علیها رسیده است حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت زهرا سلام الله علیها را روح و جان خود می دانست یعنی حیاتم آن حیات آسمانیم بستگی به حضرت زهرا سلام الله علیها دارد و تا جایی که می گوید ام ابیها زهرا سلام الله علیها مادر پدرش است.


حضرت زهرا سلام الله علیها ؛ مادر امامت ، نور امامت

امروز هم امام عصر عج فرزند زهرا سلام الله علیها است تا او نیاید دنیا اصلا اصلاح نمی شود و اگر زهرا سلام الله علیها و فرزندانش نبودند راه و هدف پیامبر ص از بین رفته بود .
حضرت زهرا سلام الله علیها مادر نبوت مادر امامت است از نور حضرت زهرا سلام الله علیها انوار امامان گرفته شده است اما مادر جسم آنها نیست نرگس خاتون مادر جسم امام زمان (عج) است او مادر امامت نیست نرگس خاتون توانایی مادر امامت را هم ندارد اما مادر امامت و روح امام حضرت زهرا سلام الله علیها است امام زمان (ع) حاکم بر عالم و نگهدار عالم است و به برکت وجود ایشان زمین و آسمان برپاست و ایشان نور امامت را از مادرشان حضرت زهرا سلام الله علیها دست آورده اند پس انوار امامان از حضرت زهرا سلام الله علیها گرفته شده است.
شناخت و درک مقام حضرت زهرا سلام الله علیها

حضرت مادر قرآن است بیت الذکر است، حضرت زهرا س در پشت پرده نبوت قرار گرفته است و تا کسی به مقام نبوت نرسد نمیتواند حضرت را بشناسد پس خیلی مهم است و ما آن را نمیفهمیم و درک نمیکنیم.
وقتی میخواستند نورش را از عالم بالا به زمین منتقل کنند اول پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را به مهمانی خدا بردند و معراج رفت و در آسمان خدا یک سیب به او هدیه داد که آن را میل کرد و وقتی سیب را پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شکافت نوری از آن تجلی کرد که درآسمان به آن نور منصوره و در زمین فاطمه می گویند اولین مرحله انقطاع نطفه در آسمان و با سیب بود و حال پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به زمین آمد و گفتند باید تا 40 شبانه روز از حضرت خدیجه علیها السلام دوری کنی و معتکف باشی و در أخرین شب هم خدا جبرائیل و میکاییل را با طبقی بهشتی به سوی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرستاد و غذایی مخصوص که آنرا بخورد و بعد به خانه پیش حضرت خدیجه علیهاالسلام برود.


ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها ، تجلی دوم حضرت حق

با ولادت حضرت زهرا  سلام الله علیها مرحله دوم تجلی صورت گرفت و وقتی هم که به دنیا آمد نوری از او ساطع شد که همه عالم تابید و این نوری است که به دست امام عصر (عج) دوباره به عالم خواهد تابید و همه جا را روشن میکند.
در عرصه قیامت هم حضرت حجاب دیگری دارد و تنها کسی است که در قیامت سوار بر مرکب میشود و ما این ناقه را درک نمی کنیم.

فاطمه كلمة الله


هدف ار برگزاری جشن‏ها، تجلی ملکات فاضله روح انسان

حال هدف ما از برگزاری این جشنها و مناسبتها چیست ؟ آیا فقط برای ثواب بردن است؟ اصلا ثواب یعنی چه؟ ثواب آخرت در اصل تجلی ملکات فاضله روح انسان در دنیا است در روح ملکاتی پیدا میشود که در آخرت آن را جلوه میکند و میشود بهشت و حور العین و ملکات رذیله هم تبدیل به عقاب میشود رد اعمال روح را حرکت بدهید نه جسم را حرکت بدهید برود قم مشهد مکه این که همان آش و همان کاسه است باید روح حرکت کند به مکه رفتن و دعا خواندن جسمی ثواب حاصل نمی شود ما رد مجالس اهل بیت علیهم السلام اول باید آنها را بشناسیم بعد نسبت به آنها محبت پیدا کنیم و بعد را محبت محب به محبوب  کشیده می شود و جذب می شود اگرمحب به رنگ محبوب در نیامد دروغ گفته است بلکه آن چه میگوید از روی احساسات است محبت حقیقی یعنی مجذوب محبوب شدن است ما امروز شیعه کم داریم اما محبین زیاد هستند.

تمام مطالب این پست بیان شده از آیت الله سید محمد ضیا آبادی از اساتید اخلاق و مفسر قرآن در مورد  ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها ؛ تجلی دوم حضرت حق 
طبقه بندی: در مورد حضرت زهرا س، 
[ سه شنبه 10 اردیبهشت 1392 ] [ 04:59 ب.ظ ] [ یک بنده ی خدا "دختر خانم" ] [ نظرات ]
 ارزش صلوات بر حضرت فاطمه علیهاالسلام 

یكى از عبادت‎هاى دینى درود و صلوات فرستادن بر حضرت ختمى مرتبت و اهل بیت معصوم آن حضرت است. این عبادت ریشه قرآنى دارد و خداوند متعال در قرآن به آن دستور داده است. «ان الله و ملائكته یصلون على النبى یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما.» (احزاب/56)

در روایتى از پیامبر صلى الله علیه و آله آمده است كه درود فرستادن بر حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام آثار معنوى بالایى دارد و در قیامت ‏شایستگى الحاق به پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله را براى انسان فراهم مى‏كند. پیامبر اكرم  صلى الله علیه و آله فرمود: «یا فاطمة من صلى علیك غفر الله له، و الحقه بى حیث كنت من الجنة؛ اى فاطمه! هر كس بر تو صلوات بفرستد خداوند او را مى‏آمرزد و در هر جاى بهشت كه باشم وى را به من ملحق سازد.»

كیفیت صلوات بر حضرت زهرا علیهاالسلام چنین است:

«اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها والسر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمك.» 

معجم صحیفة الزهراء، شیخ جواد قیومى 


شکرانه‏ی تولد حضرت زهرا

از امام صادق علیه‏السلام سؤال شد که: 
چرا نماز مغرب سه رکعت است و نافله‏اش چهار رکعت که در سفر و حضر تقصیر در آن نیست؟
آن حضرت فرمود:
خداوند تبارک و تعالی همه‏ی نمازها را بر پیامبر صلی اللَّه علیه و آله و سلم به صورت دو رکعتی نازل کرد. رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله و سلم (به امر پروردگار) به همه‏ی نمازها به جز نماز مغرب و نماز صبح دو رکعت اضافه نمودند؛ که در حضر به صورت تمام و در سفر به طور قصر خوانده شوند.

هنگامی که رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله و سلم مشغول برپائی نماز مغرب بود. فاطمه علیهاالسلام به دنیا آمد رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله و سلم به شکرانه‏ی این نعمت (و به امر پروردگار) یک رکعت به نماز مغرب اضافه فرمودند. پس چون حسن علیه‏السلام به دنیا آمد، دو رکعت دیگر (به عنوان نافله) به آن سه رکعت اضافه نمودند و زمانی که حسین علیه‏السلام به دنیا آمد، به نافله‏ی مغرب دو رکعت دیگر اضافه فرموده و آن را شکرانه تولد آن حضرت قرار دادند.جایگاهش نزد پیامبر صلی اللَّه علیه و آله و سلم 

حضرت فاطمه سلام الله علیها را نزد پیامبر احترامى عظیم بود بسى فراتر از احترام پدرى به دخترش و این بگونه‏اى بود كه حیرت دیگران را بر مى‏انگیخت او با آن همه شأن و عظمت دست دخترش را مى‏بوسید و به گفته عایشه هرگاه كه حضرت فاطمه سلام الله علیها بر پیامبر وارد مى‏شد رسول خدا به احترامش از جاى بر مى‏خاست و پیشانى او را مى‏بوسید. و یا در حین ورود از او جداً استقبال مى‏كرد و یا در حین خروج از محضرش مشایعتش مى‏فرمود.

در شأن وصف حضرت فاطمه سلام الله علیها و در انتساب او بخودش پیامبر كلمات والا و عجیب بكار مى‏برد. گاهى مى‏فرمود فاطمه (س) یك شاخه گل است (ریحانه)؛ زمانى مى‏فرمود فاطمه (س) پاره تن من است (بضعة مِنّى)، و گاهى مى‏فرمود فاطمه (س) عزیزترین مردم به نزد من است

یا مى‏فرمود هر كه فاطمه (س) راشادان كند مرا شادان كرده است، و هر كه فاطمه (س) را بیازارد مرا آزرده است، با این اضافه كه شادى و غضب من، یا محبت و آزارم ،همانند محبت و آزار خداوند است، حتى در پاسخ به سؤال فاطمه (س) و على از پیامبر كه كدام محبوبتر و عزیزترند فرمود فاطمة احبُّ الىَّ منك و انت یا علىُّ اعزّ علىّ منها فاطمه (س) از تو نزد من محبوبتر است و تو اى على از فاطمه (س) نزد من عزیزتر هستی .پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله :
فاطمه دخترم بهترین زن عالم است
پاره تن من ، نور چشم من و میوه دل من و روح و روان من است
حوریه ای است به صورت انسان.
(بحارالانوار ج 43 ص 172)
طبقه بندی: در مورد حضرت زهرا س،  حدیث از رسول الله ص،  حدیث، 
[ سه شنبه 10 اردیبهشت 1392 ] [ 03:21 ب.ظ ] [ یک بنده ی خدا "دختر خانم" ] [ نظرات ]
حضرت فاطمه علیهاالسلام مصداق آیات 

براساس اسنادى كه در دست و مورد قبول و اتفاق فریقین است حضرت فاطمه علیهاالسلام  مصداق آیات متعدد قرآن است كه ما را توان آن نیست همه آنها را احصاء كرده و به شرحش بپردازیم 

مصداق آیه قدر 
انا انزلنا فى لیلة القدر
امام صادق علیه السلام در تفسیر و معنى آیه انا انزلنا فى لیلة القدر، حضرت فاطمه علیهاالسلام  را معنى آن دانسته و مصداق كسى مى‏داند كه در شب قدر نازل شده .

مصداق خیر كثیر، سوره کوثر 
انا اعطیناك الكوثر 
خداى در قرآن او را كوثر یا خیر كثیر نامیدو اساس نزول آن كوتاه كردن شر سخن مشركان از سر پیامبر بود. او مصداق آیه انا اعطیناك الكوثر است و شماتت كنندگان پیامبر مصداق ابترند، فاطمه خیر كثیر است و مجسمه خیر، استوانه بركت است و اسطوره بالندگى .

مصداق آیه نسائنا، مباهله 
در داستان مباهله كه بین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و مسیحیان نجران پدید آمد، سرانجام قرار شد طرفین ادعا، خود با زنان و فرزندان خویش براى نفرین متقابل حاضر گردند تا ناحق در معرض خشم و لعن خدا قرار گیرد. در آن روزگار زنان گرانقدرى در دنیاى اسلام حضور داشتند مثل صفیه عمه پیامبر، اسماء همسر ابوبكر، ام هانى و دیگران، ولى هیچكدام مصداق نسائنا قرار نگرفتند.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حضرت فاطمه علیهاالسلام  را بعنوان الگوى زن و مصداق و نماینده كلى زنان اسلام و بر این اساس نام او را در قرآن در قالب نسائنا ثبت داد .

مصداق آیه تطهیر 
انما یرید الله لیذهب عنكم الرجس اهل البیت و یطهركم تطهیراً 
او مصداق آیه انما یرید الله لیذهب عنكم الرجس اهل البیت و یطهركم تطهیراً در قرآن است در كتاب صواعق المحرقه، تفسیر طبرى، و كتب دیگر از رسول خدا نقل شد كه این آیه درباره من و على (ع) و حسن و حسین و فاطمه (س) نازل شده است و طبرى در تفسیر خود 15 روایت به سندهاى مختلف در این باره ذكر مى‏كند .

مصداق آیه ایثار و اطعام 
یطعمون الطعام على حبه مسكیناً و یتیماً و اسیراً 
او مصداق آیه شریفه قرآن است كه: و یؤثرون على انفسهم و لو كان بهم خصاصة و مصداق آیه و یطعمون الطعام على حبه مسكیناً و یتیماً و اسیراً اوست كه به همراه على و فرزندان خود و فضه افطارى خود را در راه خدا داد و با آب روزه را افطار كرد و این عمل تا سه روز پى در پى ادامه یافت 

مصداق ذى القربى 
قل لا اسالكم علیه اجراً الا المودة فى القربى 
او از نظر خویشاوندى دختر پیامبر و نزدیكترین خویشاوند اوست. پس مصداق همان ذى القربائى است كه در قرآن مودت او درخواست شده قل لا اسالكم علیه اجراً الا المودة فى القربى جز فاطمه (س) چه كسى است كه خون پیامبر را در رگهاى خود داشته باشد و بضعه رسول و پاره تن او باشد؟ از او خویشاوندتر كیست؟


مقام عصمت او 

حضرت فاطمه علیهاالسلام داراى مقام عصمت است بدین معنى كه معصومه است، یعنى محصوره از گناه، یعنى ممنوع و محفوظ از لغزش و انحراف و از این دید مى‏تواند الگو باشد. عصمت یك سبب شعورى است كه به هیچ وجه مغلوب نمى‏شود و از انواع شعور و ادراكى نیست كه ما با آن آشنائیم و از سنخ علوم و ادراكات متعارضى نیست كه قابل اكتساب و تعلم باشد.

پس در راه و روش حضرت فاطمه علیهاالسلام اشتباه و لغزشى نیست. آیه تطهیر هم او را از رجس و خطا دور معرفى مى‏كند و حدیث معروف ان الله اصطفاك و طهرك...نیز آن را تأیید مى‏نماید. البته مقام بصیرتش و ادراكش از جهان و ماسواى آن خود عامل دیگرى براى دورى او از لغزش است 
عصمت موجد صورت علمى ریشه‏دارى است كه پدید آورند. آثارى از اخلاق چون شجاعت، عفت و سخاوت است و مانع پدید آمدن جبن، خمود و شره، بخل، تبذیر، تدبر و براین اساس حضرت فاطمه علیهاالسلام داراى فضایل اخلاقى است به صورت كامل و مطلق و به دور از رذایل اخلاقى است آن هم در صورت كلى آن، او نه تنها تن به گناه نمى‏دهد، بلكه حتى ترك اولائى از او سر نمى‏زند. هرگز قول و فعلى را مرتكب نمى‏شود كه در آن شائبه ترك اولى و یا گناه باشد. بدین سان او در خورتر از هر كس در داشتن جنبه الگوئى استروز زیارت مخصوص حضرت زهرا علیهاالسلام 

در روایات، هر یك از روزهاى هفته و ساعات شبانه روز به نام یكى از معصومین علیهم السلام نامگذارى شده و براى هر روز و هر هفته با توجه به همین نامگذاری ها، ادعیه و اعمالى بیان شده است .
از بین روزهاى هفته، روز یكشنبه متعلق به امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا  علیهماالسلام مى‏باشد و از بین ساعات شبانه روز، ساعت آخر شب؛ نزدیك اذان صبح، متعلق به فاطمه زهرا علیهاالسلام مى‏باشد. زیارت مخصوص حضرت زهرا علیهاالسلام در روز یكشنبه چنین است:
«السلام علیك یا ممتحنة امتحنك الذى خلقك قبل ان یخلقك لما امتحنك به صابرة و نحن لك اولیاء مصدقون و لكل ما اتى به ابوك صلى الله علیه و آله و اتى به وصیه علیه السلام مسلمون و نحن نسئلك اللهم اذ كنا مصدقین لهم ان تلحقنا بتصدیقنا بالدرجة العالیة لنبشر انفسنا بانا قد طهرنا بولایتهم علیهم السلام.» 

مفاتیح الجنان، انتشارات فاطمة الزهرا، قم، ص‏91 

طبقه بندی: قرآن کریم،  در مورد حضرت زهرا س،  حدیث از رسول الله ص،  حدیث، 
[ سه شنبه 10 اردیبهشت 1392 ] [ 02:18 ب.ظ ] [ یک بنده ی خدا "دختر خانم" ] [ نظرات ]
 غفلت از یـار گرفـتار شـدن هــم دارد
  از شـمـا دور شدن زار شدن هم دارد 
 هــر کـه از چشم بیفتاد محلش ندهند
 عـبد آلوده شـدن خــار شـدن هـم دارد
 عیب از ماست که هر صبح نمی بینیمت
 چـشـم بیمار شـده تــار شـدن هم دارد
 هـمـه بـا درد به دنـبـال طبیبی هستیم
 دوری از کــــوی تو بیمار شـدن هم دارد
 ای طبیب هـمـه انگار دلـت بـا مـا نیست
 بـد شـدن حس دل آزار شـدن هـــم دارد
  آنقدر حرف در این سینه ی ما جمع شده
 این هـمـه عـقـده تلنبار شـدن هـــم دارد
 از کـریمان فقرا جــود و کــرم می خواهند
 لـطـف بـسـیـار طلبکار شـدن هـــــم دارد
 نکند منتظر مــــــــــردن مـــایـی آقـــا ؟!
 این بـدی مـانـع دیدار شـدن هـــــــم دارد
 مـا اسـیـریم اسـیـر غــــــــم دنیا هستیم
 غفلت از یـــار گرفـتـار شـدن هــــــم داردطبقه بندی: قرآن کریم،  در مورد امام زمان عج،  اشعار،  حرف دل ، 
[ پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392 ] [ 08:01 ب.ظ ] [ یک بنده ی خدا "دختر خانم" ] [ نظرات ]
http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/25957670802019041232.gif


السلام علیک یا صاحب الزّمان عجل الله تعالی فرجه الشریف 
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین 
السلام علیک یا قمر بنی هاشم یا ابوالفضل العباس
السلام علیک یا ام البنین ، امّ ابوالفضل العباس

رحلت حضرت ام البنین سلام الله علیها مادر ابوالفضل العباس علیه السلام و همسر فداکار و با وفای علی بن ابی طالب علیه السلام را به پیشگاه مولایمان بر ساحت مقدس صاحب الامر امام عصر و الزّمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و نیز بر شما دوستان ، خواهران و برادران دینیم عرض تسلیت دارم 


سیزدهم جمادی الثانی، یادآور روزی غم انگیز است؛ روزی که در آن مادری فداکار و بانویی با عظمت از تبار دلاوران، به سوی معبود پر کشید. ام البنین، مادر پسرانِ علی علیه السلام ، بعد از عمری تلاش، شکیبایی و استقامت با اهدای چهار فرزند رشید به پیش گاه مولایش، حسین بن علی علیه السلام ، با دلی مالامال از محبت و عشق، راهی دیار دوست شد و در بقیع، آرام گاهِ خوبان، در جوار دیگر فرزند زهرا علیهاالسلام برای همیشه رحل اقامت افکند.

نام و مشخصات آن مادر وفادار و فداکار:

نامش فاطمه و کنیه اش امُّ البنین (مادر پسران) است. پدرش حزام فرزند خالد بن ربیعة بن کلاب است، و مادرش شمامه یا لیلاست از خانواده سهل بن عامر بن مالک بن جعفر بن کلاب است که همه پدرانش، از مردان شجاع و نامدار عرب در منطقه حجازند. همچنین جناب امّ البنین با چند واسطه به عبد مناف، جد اعلای رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله ، نسب می رساند. همسرش علی بن ابی طالب علیه السلام و فرزندانش عباس علیه السلام ، عبداللّه ، جعفر و عثمان هستند که هر چهار نفر در سرزمین کربلا و در رکاب امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدند. آرام گاه وی در مدینه منوّره و قبرستان بقیع است.

ولادت این مادر ارجمند و وارسته :

در مورد تاریخ دقیق ولادت حضرت ام البنین اطلاعی در دست نیست و تاریخ نگاران سال ولادت او را ثبت نکرده اند، ولی یاد آور شده اند که تولد پسر بزرگ ایشان، حضرت ابوالفضل علیه السلام ، در سال 26 ق اتفاق افتاده است.
برخی از تاریخ نگاران زمان ولادت ایشان را در حدود پنج سال پس از هجرت تخمین می زنند.

ابو الفرج اصفهانی نیز در مقاتل الطالبین از آن بانوی گرامی یاد کرده است. به گواهی تاریخ؛ پدران و داییهای امّ البنین علیهاالسلام در دوران قبل از اسلام در ردیف دلیران عرب محسوب می شده اند و مورخان، آنان را به دلیری و شهامت در رزمگاههای نبرد ستوده اند. آنان افزون بر شجاعت و قهرمانی، سالار و سرور قوم خود نیز بوده اند؛ آن چنان که سلاطین زمان در برابرشان سر تسلیم فرود آورده اند.


ازدواج با امیر مؤمنان علیه السلام:

بعد از آنکه مولای متقیان، حضرت زهرا علیهاالسلام را از دست داد و اشقیای روزگار، آن بانوی بانوان عالم را به شهادت رساندند، فرزندان کوچک آن بزرگوار به مادری نیاز داشتند که در عین حالی که همسری حضرت را عهده دار می شود، برای آن عزیزان نیز مادری مهربان باشد. به همین سبب، امام علی علیه السلام از برادرش عقیل که دانشمندی تبارشناس در جهان عرب بود، چنین درخواست کرد: «اُنْظُرْ لِی اِمْرَأَةً قَدْ وَلَدَتْها الْفُحُولَةُ مِنَ الْعَرَبِ لاِتَزَوَّجَها فَتَلِدَ لِی غُلاما فارِسا؛ برای همسری ام؛ بانویی از میان اعراب انتخاب کن که از نسل دلیرمردان عرب باشد و پسری جوانمرد و شجاع برایم به دنیا آورد.» عقیل نیز بعد از فکر و اندیشه به امام پیشنهاد کرد که با امّ البنین کلابیه ازدواج کند؛ چرا که در میان اعراب، شجاع تر از نیاکان او یافت نمی شود. مولای متقیان نیز رأی برادرش را پسندید و عقیل را به خواستگاری فرستاد.

حضرت ام البنین و مادر و پدر گرامیشان با سربلندی و افتخار به عقیل پاسخ مثبت دادند و پیوندی همیشگی بین وی و مولای متقیان، علی بن ابی طالب علیه السلام برقرار شد. امام علی علیه السلام در همان آغاز زندگی مشترک، فاطمه کلابیه را که هنوز دختری جوان بود، دارای کمال عقل، ایمانی عمیق و استوار، اخلاق و صفات عالی و خصلتهای نیکو مشاهده کرد و مقدم او را گرامی داشت و از صمیم قلب در حفظ حرمتش کوشید.

همان روز که پای در خانه مولا علی علیه السلام گذاشت، حسنین علیهماالسلام هر دو بیماری داشتند و در بستر افتاده بودند؛ اما نو عروس خاندان ابو طالب علیه السلام به محض آنکه وارد خانه شد، خود را به بالین آن دو عزیز عالَم وجود رسانید و همچون مادری مهربان به دلجویی و پرستاری آنان پرداخت.

نوشته اند حضرت امّ البنین علیهاالسلام وقتی به خانه حضرت علی علیه السلام آمد، به آن حضرت، پیشنهاد کرد او را به جای فاطمه ـ که اسم قبلی و اصلی وی بود ـ با کنیه اش «امّ البنین» صدا زند تا حسنین علیهماالسلام با شنیدن نام فاطمه، به یاد مادر خویش، فاطمه زهرا علیهاالسلام نیفتند و در نتیجه، خاطرات تلخ گذشته در ذهنشان تداعی نشود و رنج بی مادری آنها را نیازارد.

حضرت ام البنین سلام الله علیها از امیر المومنین علی علیه السلام صاحب چهار فرزند ذکور شدند که همگی آنها در روز عاشورا در رکاب سید الشهدا علیه السلام به شهادت رسیدند، نام های ایشان عبارتند از :
عباس بن علی ، عثمان بن علی ، جعفر بن علی ، عبدالله بن علی
 که سرور همه آنان حضرت عباس علیه السلام است که در چهارم شعبان سال 26 هجری در مدینه متولد شد.

در وجود شریف حضرت ابوالفضل علیه السلام  فرزند  رشید و دلاور ام البنین سلام الله علیها دو گونه شجاعت در هم آمیخته است : 1. شجاعت هاشمى و علوى كه ارجمندتر و والاتر است و از جانب پدر سرور اوصیا به او رسیده ؛ و 2. شجاعت عامرى كه از جانب مادرش ام البنین سلام الله علیها ارث برده است ، زیرا كه در میان تیره مادریش جدى پیراسته چون عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب (جد ثمامه مادر ام البنین ) بوده است كه به سبب قهرمان سالارى و شجاعتش او را ملا الاءسنة یعنى كسى كه سر نیزه ها را به بازى مى گیرد، مى نامیدند. این لقب را نخستین بار حسان در باب او به كار برد، چون دید كه یك تنه با شجاعانى كه او را احاطه كرده بودند پیكار مى كند.


هر یک از این چهار جوان تربیت یافته در مکتب امّ البنین علیهاالسلام ، در مرحله نخست از اوصاف والای پدر گرامی شان علی علیه السلام تأثیر پذیرفته بودند و در مرحله بعد از مادر با کمال خود ادب و ایثار را فرا گرفته بودند. هر یک از آنان به تنهایی اسوه رشادت، نجابت، شرافت، جوانمردی، اخلاق و کمالات انسانی بودند.

فرزندان ام البنین - همگى - در كربلا شهید شدند و نسل ام البنین علیه السلام از طریق عبیدالله بن قمر بنى هاشم بسیار مى باشند. چون بشیر به فرمان امام زین العابدین علیه السلام وارد مدینه شد تا مردم را از ماجراى كربلا و بازگشت اسراى آل الله با خبر سازد در راه ام البنین سلام الله علیه او را ملاقات كرد و فرمود: اى بشیر، از امام حسین علیه السلام چه خبر دارى ؟ بشیر گفت : اى ام البنین ، خداى تعالى ترا صبر دهد كه عباس ‍ تو كشته گردید. ام البنین سلام الله علیه فرمود:  از حسین سلام الله علیه مرا خبر ده . بدینگونه ، بشیر خبر قتل یك یك فرزندانش را به او خبر داد، اما ام البنین پیاپى از امام حسین علیه السلام خبر مى گرفت وى گفت : فرزندان من و آنچه در زیر آسمان است ، فداى حسینم باد! و چون بشیر خبر قتل آن حضرت را به او داد صیحه اى كشید و گفت : اى بشیر، رگ قلبم را پاره كردى ! و صدا به ناله و شیون بلند كرد.

مامقانى گوید: این شدت علاقه ، كاشف از بلندى مرتبه او در ایمان ، و قوت معرفت او به مقام امامت است كه شهادت چهار جوان خود را كه نظیر ندارند در راه دفاع از امام زمان خویش سهل مى شمارد.


در هنگام شهادت مولای متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام فرزند بزرگ امّ البنین، عباس بن علی علیه السلام در حدود چهارده سال سن داشت و برادرانش از او کم سن تر بودند. بعد از آن، فداکاری مادر بزرگوارشان و رهنمودهای حسنین علیهماالسلام چراغ راه آنان بود.

این زن فداکار و ایثارگر، جوانی و نیروی خویش را با تمام وجود، صرف تربیت و حفظ فرزندان مولای متقیان کرد و بسان مادری مهربان و دلسوز در خدمت آنها بود. همه فرزندان امّ البنین به شایسته ترین وجه تربیت شدند و در نهایت با کمال عشق و علاقه در راه اعتلای کلمه حق و در رکاب امام به حق، هستی خود را تقدیم کردند.


به دو نمونه از موارد صبر و بردباری آن بانوی فرشته خو در مقابل مشکلات:

1. مورخان نقل می کنند که روزی امیر مؤمنان، عباس علیه السلام را در دامان خود گذاشت، آستینهایش را بالا زد و امام درحالی که به شدت می گریست به بوسیدن بازوان عباس علیه السلام پرداخت. امّ البنین حیرت زده از این صحنه، از امام پرسید: «چرا گریه می کنید؟»
حضرت با صدایی آرام و اندوه زده پاسخ داد: «به این دو دست نگریستم و آنچه را بر سرشان خواهد آمد، به یاد آوردم.»
امّ البنین شتابان و هراسان پرسید: «چه بر سر آنها خواهد آمد؟»
حضرت با آوایی مملوّ از غم و اندوه و تأثر فرمود: «آنها از ساعد قطع خواهند شد.»
این کلمات چون صاعقه ای بر امّ البنین فرود آمد و قلبش را ذوب کرد. سپس او با اضطراب و به سرعت پرسید: «چرا قطع می شوند؟» امام به او خبر داد که فرزندش در راه یاری اسلام و دفاع از برادرش، حافظ شریعت الهی و ریحانه رسول اللّه صلی الله علیه و آله دستانش قطع خواهد شد. امّ البنین به شدت گریست و زنان همراه او نیز در غم، رنج و اندوهش شریک شدند.
در این لحظه بود که امّ البنین عظمت و عمق ایمان خود را نشان داد و به دامن صبر و بردباری چنگ زد و خدای را سپاس گفت که فرزندش، فدایی سبط گرامی رسول خدا صلی الله علیه و آله و ریحانه او خواهد بود.

2. جمله معروف او هنگام شنیدن خبر شهادت چهار فرزند خویش مقام صبر و تحمل این مادر را آشکار کرده و زینت بخش صفحات تاریخ کربلا شده است. با آنکه بشیر خبر شهادت حضرت ابو الفضل علیه السلام 34 ساله، عبد اللّه 24 ساله، عثمان 21 ساله و جعفر 19 ساله را به مادرشان می دهد، وی صبر و بردباری می کند و فقط از امام خود می پرسد.

http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/89384567704726041665.jpg

امّ البنین و اشعار عاشورایی:

سید محسن امین درباره امّ البنین علیهاالسلام می گوید: «او شاعری خوش بیان و از خانواده ای اصیل و شجاع بود.»
هنگامی که زنها او را با عنوان امّ البنین خطاب می کردند و به وی تسلیت می دادند، این ابیات را سرود:
لا تَدْعُوِنِّی وَیْکِ اُمُّ الْبَنِینتُذَکِّرنِی بِلُیُوثِ الْعَرِینِ
یعنی ای زنان مدینه! دیگر مرا امّ البنین نخوانید و مادر شیران شکاری ندانید.
کانَتْ بَنُونَ لِی اُدْعی بِهِمْوَالْیَوْمَ اَصْبَحْتُ وَلا مِنْ بَنِینِ
مرا فرزندانی بود که به سبب آنها امّ البنینم می گفتند، ولی اکنون دیگر برای من فرزندی نمانده است و همه را از دست داده ام.
اَرْبَعَةٌ مِثْلُ نُسُورِ الرُّبیقَدْ واصَلُوا الْمَوْتَ بِقَطْعِ الْوَتِینِ
آری، من چهار باز شکاری داشتم که آنها را هدف تیر قرار دادند و رگ گردن آنها را قطع کردند.
تَنازَعَ الْخِرْصانُ اَشْلائَهُمْفَکُلُّهُمْ اَمْسَوا صَرِیعا طَعِینْ
دشمنان با نیزه های خود ابدان طیبه آنها را از هم متلاشی کردند و در حالی روز را به پایان بردند که همه آنها با جسد چاک چاک بر روی زمین افتاده بودند.
یا لَیْتَ شِعْرِی اَکَما اَخْبَرُوبِاَنَّ عَبّاسا قَطِیعُ الْیَمِینِ
ای کاش می دانستم آیا این خبر درست است که دستهای فرزندم عباس را از تن جدا کردند؟!


و در اشعار دیگری می گوید:

یا مَنْ رَاءَی الْعَبّاسَ کَرَّ عَلی جَماهِیرِ النَّقَدِوَوَراهُ مِنْ اَبْناءِ حَیْدَرَ کُلُّ لَیْثٍ ذِی لِبَدٍ
ای کسی که [فرزند عزیزم]، عباس را دیده ای که با دشمنان بزدل در قتال است [و آن فرزند حیدر کرار، پدروار، حمله می کند] و فرزندان دیگر علی مرتضی ـ که هر یک نظیر شیر شکاری هستند ـ در پیرامون وی مبارزه می کنند.
نُبِّئْتُ اَنَّ ابْنِی اُصِیبَ بِرَأسِهِ مَقْطُوعُ یَدٍوَیْلِی عَلی شِبْلِی اَمالَ بِرَأسِهِ ضَرْبُ الْعَمَدِ
به من خبر داده اند که بر سر فرزندم عباس، عمود آهن زدند؛ در حالی که دست در بدن نداشته است. ای وای بر شیر بچه من که عمود آهنین بر فرق سرش زدند!
لَوْ کانَ سَیْفُکَ فِی یَدَیْکَلَما دَنی مِنْکَ اَحَدٌ
پسرم عباس! اگر [دست در تن داشتی و] شمشیرت در دستت بود، کدام کس جرأت داشت که به تو نزدیک شود.

امام باقر علیه السلام می فرماید: «جناب امّ البنین علیهاالسلام بعد از واقعه عاشورا و دریافت خبر شهادت فرزندان رشیدش، و به ویژه خبر شهادت امام حسین علیه السلام همواره در مدینه، کنار قبرستان بقیع می آمد و برای آن رادمردان الهی با سوز و گداز خاصی عزاداری می کرد و یاد و نام آن گرامیان را زنده نگه می داشت. در آنجا مردم مدینه حضور می یافتند و افزون بر حزن و اندوه در مصیبت حماسه سازان عاشورا، پیامها و سخنان آن بانوی با فضیلت را می شنیدند تا آنجا که مروان، از دشمنان اهل بیت علیهم السلام هم از اشعار و ندبه های جانسوز امّ البنین علیهاالسلام ، متأثر می شد و گریه می کرد.

از ویژگیهای بسیار مهم اشعار امّ البنین، توجه به رویدادهای سیاسی زمان و مسائل مربوط به آن است. وی پس از واقعه عاشورا با استفاده از هنر مرثیه خوانی و نوحه سرایی، توانست ندای مظلومیت و حق طلبی حماسه آفرینان کربلا را به گوش نسلهای آینده برساند و مردمان غفلت زده را بیدا سازد.

سرانجام، زندگی سراسر فضیلت، مهر، عاطفه و مبارزه حضرت امّ البنین علیهاالسلام ، در حدود ده سال بعد از حادثه کربلا به پایان رسید. او در طول زندگی با برکت خویش، پیام رسان شهیدان راه فضیلت و تداوم بخش راه امامت بود و رسالت خویش را به طور کامل ادا کرد.

آن بانوی بزرگوار پس از حادثه جانسوز کربلا، بار رسالت سیاسی و اجتماعی خویش را در زنده نگه داشتن حماسه جاویدان عاشورای حسینی به زیباترین شکل ممکن به انجام رسانید. آن بانوی بزرگوار، در سال 69 هجری قمری دار فانی را وداع گفت و در قبرستان بقیع در کنار عمه های پیامبر (صفیه و عاتکه) و چهار امام معصوم علیهم السلام و دیگر چهره های درخشان شریعت محمدی صلی الله علیه و آله به خاک سپرده شد.ادامه مطلب

طبقه بندی: حدیث،  ایام رحلت و شهادت و عرض تسلیت،  مناسبتهای قمری،  اشعار، 
[ سه شنبه 3 اردیبهشت 1392 ] [ 02:20 ب.ظ ] [ یک بنده ی خدا "دختر خانم" ] [ نظرات ]

گفتم : بسم الله النور
گفتا : الذى هو مدبر الامور
گفتم : بسم الله النور النور
گفتا : الذى خلق النور من النور
گفتم : كیستى؟
گفتا : المهدى طاووس اهل الجنة
گفتم : چه زیبا پاسخ می دهى
گفتا : انا ابن الدلائل الظاهرات
گفتم : چگونه در برابر قدوم مباركتان ركوع كنم؟
گفتا : ما اسئلكم علیه من اجر الا المودة فی القربى
گفتم : این جان فدایتان، متاعى كه هر بى سر و پایى دارد
گفتا : اللهم وال من والاه وعاد من عاداه
گفتم : مولاجان! می خواهم شیرینى وصال را بچشم
گفتا : تا تلخى فراق نچشى به شیرینى وصال خرسند نگردى
گفتم : می خواهم محبوب حق تعالى شوم
گفتا : تا ترك لذات طبیعى خیالى نكنى محبوب حق تعالى نشوى
گفتم: می خواهم كارهایم رنگ خدایى داشته باشد
گفتا : اگر دائم الحضور باشى كار خدایى كنى
گفتم : در مشكلات غوطهورم
گفتا : كلید حل مشكلات تضرع در نیمه شب است
گفتم : افضل اعمال كدامین است؟
گفتا : به فرموده جدم انتظار الفرج
گفتم : سخنان جدتان را متذكر می شوید!
گفتا : كنا نور واحد
گفتم : پایانمان چه می شود؟
گفتا : العاقبة للمتقین
گفتم : عزیز على ان ارى الخلق ولاترى
گفتا : غبار را پاك كن تا ببینى
گفتم : كى می آیید؟
گفتا : اذا قضى امرا فانما یقول له كن فیكون
گفتم : یا وجیها عندالله اشفع لنا عندالله
گفتا : انا غیر مهملین لمراعاتكم ولاناسین لذكركم
یا ابا صالح المهدى (عج) !
چه بگویم كه ناگفته خود همه را می دانى
فقط بدان كه من هم به شما اقتدا می كنم
آنگاه كه دست بر دعا برمیدارى و میخوانى :
امن یجیب المضطر اذا دعاه و یكشف السوء
طبقه بندی: قرآن کریم،  در مورد امام زمان عج،  اشعار، 
[ دوشنبه 2 اردیبهشت 1392 ] [ 02:47 ب.ظ ] [ یک بنده ی خدا "دختر خانم" ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.

تعداد کل صفحات : 2 ::      1   2  

درباره وبلاگ

بِســـــــمِ اللهِ الرَّحـــــَــمٰنِ الرَّحــــِـــیم
خداوندا
ازم دور نشو حتی اگر دور شدم
حتی اگر چشمانم ندید و گوشهایم صدایت را نشنید
من از توام پس بی تو نابودم
تنهایم مگذار
آمین یا رب العالمین به حق چهارده معصوم علیهم السلام

ღღღღ☫♪♫Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♪♫☫ღღღღ

خداوندا قرارم باش
یارم باش
جهان تاریكی محض است و میترسم
كنارم باش
كنارم باش
كنارم باش
آمین یا رب العالمین به حق چهارده معصوم علیهم السلام

ღღღღ☫♪♫Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♪♫☫ღღღღ

ﺧُﺪﺍﯾــﺎ ﻣﺮﺍ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﮕﺬﺍﺭ؛
ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﺧﺎﮎ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﺷﻮﺩ.
آمین یا رب العالمین به حق چهارده معصوم علیهم السلام

ღღღღ☫♪♫Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♪♫☫ღღღღ

یا ربـے
آرزوے مـטּ!
بالـاتریـטּ خواهش!
فاصــله بگـذار میاטּ مـטּ و هر چه نمـےگـذارد بـنـدگے کنـمـ !
آمین یا رب العالمین به حق چهارده معصوم علیهم السلام

ღღღღ☫♪♫Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♪♫☫ღღღღ

اللهم أنزل علی قلبی السکینه
آمین یا رب العالمین به حق چهارده معصوم علیهم السلام

ღღღღ☫♪♫Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♪♫☫ღღღღ

السلام علیک یا بقیة الله فی ارضه
السلام علیک یامولای یا اباصـالح المهـدی
و رحمة الله و برکاته
اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

دلم به مستحبی خوش است که جوابش واجب است... "سلام علی آل یس"

یا آل یاسین یا بقیة الله
یا مولای یا اباصالح المهدی
یابن الحسن یا صاحب الزمان (عج)
به خوبا سر می زنی مگه بدا دل ندارن
یه سر هم به ما بدا بزن
ای خوب خوبا آقا جون
ما بدا که بیشتر به شما محتاجتریم آقاجون
یا زهرا سلام الله علیها

ღღღღ☫♪♫Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♪♫☫ღღღღ

با سلام بازدیدکننده گان عزیز
این وبلاگ شخصی هست که با توجه به حال و روحیاتم پستهایی رو درج می کنم.

ღღღღ☫♪♫Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♪♫☫ღღღღ
لینک دوستان
پیوندهای روزانه
نظر سنجی
چند صلوات برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هدیه می کنید؟موضوعات وب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
دعای عظم البلا
حدیث موضوعی


ساخت فلش مدیا پلیر
دعای فرج
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic