أَلَیسَ اللهُ بِکَافٍ عَبدَهُ
آیا خدا برای بنده اش کافی نیست؟
قالب وبلاگ


حضرت پیامبــر اکرم ( صلی الله علیه و اله ) فرمود :
برای شهادت حسین علیه السلام ، حرارت و گرمایی در دلهای مؤمنان است که هرگز سرد و خاموش نمی شود.
 جامع احادیث الشیعه، ج 12، ص 556 


 حضرت امام سجاد ( علیه السلام ) فرمود :
من هرگز شهادت فرزندان فاطمه علیها السلام را به یاد نیاوردم ، مگر آنکه بخاطر آن ، چشمانم اشکبار گشت .
بحارالانوار، ج 46، ص 109

http://mp313.ir/i/upload/1/1405645745.gifhttp://mp313.ir/i/upload/1/1405645745.gifhttp://mp313.ir/i/upload/1/1405645745.gifhttp://mp313.ir/i/upload/1/1405645745.gifhttp://mp313.ir/i/upload/1/1405645745.gifhttp://mp313.ir/i/upload/1/1405645745.gifhttp://mp313.ir/i/upload/1/1405645745.gif


حضرت امام رضا ( علیه السلام ) فرمود :
گریه کنندگان باید بر کسی همچون حســـین علیه الســلام گریه کنند ، چرا که گریستن برای او ، گناهان بزرگ را فرو میریزد .
 بحارالانوار / ج 44 / ص 284 
حضرت امام صادق ( علیه السلام ) فرمود :
نزد هر کس که از ما ( و مظلومیت ما ) یاد شــود و چشـــمانش پر از اشـــک گردد ، خداوند چهره اش را بر آتش دوزخ حرام می کند .
بحارالانوار / ج 44 / ص 285 
حضرت حسین بن علی ( علیه السلام ) فرمود :
چشمان هر کس که در مصیبتهای ما قطره ای اشــک بــریزد ، خداوند او را در بهشت جای می دهد .
 احقاق و الحق / ج 5 / ص 523
حضرت امام صادق ( علیه السلام ) فرمود :
هیچ چشمی نیست که بــرای ما بگرید ، مگر اینکه بــر خوردار از نعمت نگاه به ( کوثر ) می شود و از آن سیرابش می کنند .
جامع احادیث الشیعه / ج 12 / ص 554 


حضرت امام صادق ( علیه السلام ) فرمود :
هر چیزی پاداش و مزدی دارد ، مگر اشکی که برای ما ریخته شود ( که چیزی با آن برابری نمی کند و مزد بی اندازه دارد ) .
 جامع احادیث الشیعه / ج 12 / ص 548 حضرت امام صادق ( علیه السلام ) بر سجاده خود نشسته و بر زائران و سوگواران اهل بیت ، چنین دعا می کرد و می فرمود :

خدایا .... آن دیدگان را که اشکهایش در راه ترحم و عاطفه بر ما جاری شده و دلهایی را که بخاطر ما نالان گشته و سوخته و آن فریادها و ناله هایی را که در راه ما بوده است ، مورد رحمت قرار بده .
بحارالانوار / ج 98 / ص 8

 
حضرت امام سجاد ( علیه السلام ) فرمود :
هر مؤمنی که چشمانش بــرای کشــته شــدن حســـین بــن علی علیه الســلام و همراهانش اشکبار شود و اشک بر صورتش جاری گردد ، خداوند او را در غرفه های بهشتی جای می دهد .
ینابیع المؤده / ص 429
حضرت امام صادق ( علیه السلام ) فرمود :
نفس کسی که به خاطر مظلومیت ما اندوهگین شود ، تسبـــیح اســت و اندوهش برای ما ، عبادت است و پوشاندن راز ما جهاد در راه خداســت . سپس امام صادق علیه السلام افزود :
این حدیث را باید با طلا نوشت !
امالی شیخ مفید / ص 338 
حضرت امام رضا ( علیه السلام ) فرمود :
ای پسر شبیب ! اگر بر حســـین علیه الســلام آن قــدر گریه کنی که اشــکهایت بــر چهره ات جاری شـــود ، خداوند همه گناهانت را که مرتکب شـــده ای می آمرزد ، کوچک باشد یا بزرگ ، کم باشد یا زیاد .
امالی صدوق / ص 112 حضرت امام علی بن موسی الرضا ( علیه السلام ) می فرماید :
اگر گریه کنندگان مصیبت امام حســـین ( علیه الســلام ) می دانستند چه اجرهایی به آنها داده می شود هر آئینه آرزو می کردند که تا آخرین نفس در گریه و ناله بر آن قتیلِ مظلوم باشند .
 بحارالانوار / ج 44 / ص 283 
حضرت امام رضا ( علیه السلام ) فرمود :
هر گاه ماه محــرم فرا می رســید ، پدرم ( موســی بــن جعفر علیه السلام ) دیگر خندان دیده نمی شد و غم و افسردگی بر او غلبه می یافت تا آن که ده روز از محرم می گذشت ، روز دهم محرم که می شد ، آن روز ، روز مصیبــت و اندوه و گریه پدرم بود .
امانی صدوق / ص 111 


حضرت امام صادق ( علیه السلام ) به جعفر بن عفان فرمود :
هیچ کس نیست که درباره حسین علیه السلام شعری بسراید و بگرید و با آن بگریاند مگر آن که خداوند ، بهشت را بر او واجب می کند و او را می آمرزد .
 رجال شیخ طوسی / ص289 
حضرت ابوهارون مکفوف می گوید :
خدمت حضرت امام صادق علیه السلام رسیدم .امام به من فرمود : ( بــرایم شــعر بخوان ) . پس برایش اشعاری خواندم .
فرمود : اینطور نه ، همان طور که ( بــرای خودتان ) شــعر خوانی می کنید و همانگونه که نزد قبر حضرت سید الشهداء مرثیه می خوانی .
بحارالانوار / ج 44 / ص 287 
حضرت امام باقر ( علیه السلام ) نسبت به کسـانی که در روز عاشــورا نمی توانند بــه زیارت آن حضرت بروند ، اینگونه دستور عزاداری دادند و فرمودند :

ندبه و عزاداری و گریه کند و به اهل خانه خود دستور دهد که بــر او بگریند و در خانه اش با اظهار گریه و ناله بر حسین علیه السلام ، مراســم عزاداری برپا کند و یکدیگر را بـا گریه و تعزیت و تســلیت گویی در ســوگ حســین ( علیه السلام ) در خانه هایشان ملاقات کنند .
 کامل الزیارت / ص 175 
حضرت امام صادق ( علیه السلام ) فرمود :
ای زراره ! آسمان چهل روز ، در سوگ حسین بن علی علیه السلام گریه کرد .
 جامع احادیث الشیعه / ج 12/ ص 552 1÷حضرت امام باقر ( علیه السلام ) فرمود :
امیرالمومنین علیه السلام با دو تن از یارانش از ( کربلا ) گذر کردند ، حضرت ، هنگام عبور از آنجا ، چشمهایش اشک آلود شد ، سپس فرمود :
اینجا مرکبهایشان بر زمین می خوابد ، اینجا محل بارافکندنشان اســت و اینجا خونهایشان ریخته می شود ، خوشا به حال تو ای خاکی که خون دوســتان بــر روی تو ریخته می شود !
 بحارالانوار / ج 44 / ص 258 حضرت امام صادق ( علیه السلام ) فرمود :
امام زین العابدین علیه السلام بیست سال به یاد ( عاشورا ) گریســت و هرگز طعامی پیش روی او نمی گذاشتند مگر اینکه گریه می کرد .
بحارالانوار / ج 46 / ص 108 
حضرت امام رضا ( علیه السلام ) به ( ریان بن شبیب ) فرمود :
ای پسر شبیب ! اگر بر چیزی گریه می کنی ، بر حسین بن علی بن ابی طالب گریه کن ، چرا که او را مانند گوسفند سر بریدند .
 بحارالانوار / ج 44 / ص 286 
حضرت امام صادق ( علیه السلام ) فرمود :
چهار هزار فرشته نزد قبر سید الشهداء علیه السلام ژولیده و غبــار آلود ، تا روز قیامت بر آن حضرت می گریند .
کامل الزیارت / ص 119
حضرت امام رضا ( علیه السلام ) فرمود :
ای دعبل ! برای حسین بن علی علیه السلام مرثیه بگو ، تو تا زنده ای یاور و ستایشگرمایی ، پس تا می توانی ، از یاری ما کوتاهی مکن .
جامع احادیث الشیعه / ج 12/ ص 567
حضرت امام رضا ( علیه السلام ) به دعبل ( شاعر اهل بیت ) فرمود :
ای دعبل ! دوست دارم که برایم شعر بسرایی و بخوانی ، چرا که این روزها ( ایام عاشورا ) روز اندوه و غمی است که بر ما خاندان رفته است .
 جامع احادیث الشیعه / ج 12/ ص 567 
حضرت پیامبــر اکرم ( صلی الله علیه و اله ) فرمود :
فاطمه جان ! روز قیامت هر چشمی گریان است ، مگر چشمی که در مصیبت و عزای حسین گریسته باشد ، که آن چشم در قیامت خندان است و به نعمتهای بهشتی مژده داده می شود .
 بحارالانوار / ج 44 / ص 293 حضرت امام باقر ( علیه السلام ) پس از شنیدن سروده های ( کمیت ) درباره اهل بیت ، گریست و سپس فرمود :
هیچ کس نیست که ما را یاد کند ، یا نزد او از ما یاد شود و از چشمانش هر چند به اندازه بال پشه ای اشک آید ، مگر آنکه خداوند برایش در بهشت ، خانه ای بنا کند و آن اشک را حجاب میان او و آتش دوزخ قرار دهد .
الغدیر /ج 2 / ص 202 


حضرت حسین بن علی ( علیه السلام ) فرمود :
من کشته اشــکم . هیچ مومنی مرا یاد نمی کند مگر آنکه ( بــخاطر مصیبــتهایم ) گریه می کند .
 بحارالانوار / ج 44 / ص 279حضرت امام صادق ( علیه السلام ) فرمود :
هر نالیدن و گریه ای مکروه است ، مگر ناله و گریه بر حسین علیه السلام .
 بحارالانوار / ج 45 / ص 313حضرت امام صادق ( علیه السلام ) به ( مسمع ) که از ســوگواران و گریه کنندگان بــر عزای حسینی بود ، فرمود : خدای اشک تو را مورد رحــمت قــرار دهد . آگاه بـاش ، تو از آنانی که از دلسوختگان ما به شمار می آیند ، و از آنانی که با شــادی ما شــاد می شوند و با اندوه ما غمگین می گردند .
آگاه باش ! تو هنگام مرگ ، شاهد حضور پدرانم بر بالین خویش خواهی بود .
 وسائل الشیعه / ج 10 / ص 397 


حضرت امام صادق ( علیه السلام ) فرمود :
یک سال تمام ، هر شب و روز بر حسین بن علی علیه السلام نوحه خوانی شد و سه سال ، در روز شهادتش سوگواری بر پا گشت .
 بحارالانوار / ج 79 / ص 102 


حضرت امام رضا ( علیه السلام ) فرمود :
هر کس که عاشورا ، روز مصیبت و اندوه و گریه اش باشد ، خداوند روز قیامت را برای او شادی و سرور قرار می دهد .
بحارالانوار / ج 44 / ص 284 


حضرت امام جعفر صادق ( علیه السلام ) فرمود :
هر کس می خواهد تا در کنار پیامبــر ( صلی الله علیه و اله ) ، علی و فاطمه ( علیهما السلام ) باشد ، زیارت حسین بن علی ( علیهما السلام ) را رها نکند .

حضرت امام رضا ( علیه السلام ) به ریّان بن شبیب فرمود :
اگر تو را خوشحال میکند که در درجات والای بهشت با ما باشی ، پس در اندوه ما غمگین باش و درشادی ما خوشحال باش .
جامع احادیث الشیعه / ج 12/ ص 549
حضرت علی ( علیه السلام ) فرمود :
خداوند برای ما ، شیعیان و پیروانی بــرگزیده است که ما را یاری میکنند ، با خوشحالی ما خوشحال میشوند و در اندوه و غم ما ، محــزون میگردند.
غرر الحکم / ج 1 / ص235 
حضرت امام رضا ( علیه السلام ) فرمود :
هر کس در مجلسی بنشیند که در آن ، امر ( و خط و مرام ما ) احیا می شود ، دلش در روزی که دلها می میرند ، نمی میرد .
بحارالانوار / ج 44 / ص 278 حضرت امام صادق ( علیه السلام ) فرمود :
هر کس در راه ما و برای ما یک بیت شعر بسراید ، خداوند برای او خانه ای در بهشت ، بنا میکند.
 وسائل الشیعه / ج 10 / ص 467
حضرت امام صادق ( علیه السلام ) فرمود :
خدا را سپاس که در میان مردم ، کسانی را قرار داد که به سوی ما می آیند و برما وارد میشوند و ما را مدح و مرثیه می گویند.
 وسائل الشیعه / ج 10 / ص 469
حضرت پیامبــر اکرم ( صلی الله علیه و اله ) فرمود :
برای شهادت حسین علیه السلام ، حرارت و گرمایی در دلهای مؤمنان است که هرگز سرد و خاموش نمی شود.
 جامع احادیث الشیعه / ج 12/ ص 556 حضرت امام صادق ( علیه السلام ) از فضیل پرسید :
آیا ( دور هم ) مینشینید و حدیث و سخن می گویید ؟
گفت : آری
فرمود : اینگونه مجالس را دوست دارم ، پس امر ( امامت ) ما را زنده بدارید. خدای رحمت کند کسی را که امر و راه ما را احیا کند .
 وسائل الشیعه / ج 10 / ص 392
حضرت امام صادق ( علیه السلام ) فرمود :
هر کس که چشمش در راه ما گریان شود ، بــخاطر خونی که از ما ریخته شده است ، یا حقی که از ما گرفته اند ، یا آبرویی که از ما یا یکی از شیعیان ما برده و هتک حرمت کرده اند ، خدای متعال به همین سبب ، او را در بهشت جاودان ، برای ابد جای می دهد .
امالی شیخ مفید / ص 175


حضرت امام سجاد ( علیه السلام ) فرمود :
من هرگز شهادت فرزندان فاطمه علیها السلام را به یاد نیاوردم ، مگر آنکه بخاطر آن ، چشمانم اشکبار گشت .
بحارالانوار / ج 46 / ص 109 طبقه بندی: حدیث از رسول الله ص،  حدیث از امام علی ع،  حدیث از امام حسین ع،  حدیث از امام سجاد ع،  حدیث از امام محمد باقر ع،  حدیث از امام صادق ع،  حدیت از امام رضا ع،  ایام رحلت و شهادت و عرض تسلیت،  مناسبتهای قمری، 
برچسب ها: ashura،  
[ پنجشنبه 16 آبان 1392 ] [ 07:03 ب.ظ ] [ یک بنده ی خدا "دختر خانم" ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

بِســـــــمِ اللهِ الرَّحـــــَــمٰنِ الرَّحــــِـــیم
خداوندا
ازم دور نشو حتی اگر دور شدم
حتی اگر چشمانم ندید و گوشهایم صدایت را نشنید
من از توام پس بی تو نابودم
تنهایم مگذار
آمین یا رب العالمین به حق چهارده معصوم علیهم السلام

ღღღღ☫♪♫Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♪♫☫ღღღღ

خداوندا قرارم باش
یارم باش
جهان تاریكی محض است و میترسم
كنارم باش
كنارم باش
كنارم باش
آمین یا رب العالمین به حق چهارده معصوم علیهم السلام

ღღღღ☫♪♫Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♪♫☫ღღღღ

ﺧُﺪﺍﯾــﺎ ﻣﺮﺍ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﮕﺬﺍﺭ؛
ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﺧﺎﮎ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﺷﻮﺩ.
آمین یا رب العالمین به حق چهارده معصوم علیهم السلام

ღღღღ☫♪♫Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♪♫☫ღღღღ

یا ربـے
آرزوے مـטּ!
بالـاتریـטּ خواهش!
فاصــله بگـذار میاטּ مـטּ و هر چه نمـےگـذارد بـنـدگے کنـمـ !
آمین یا رب العالمین به حق چهارده معصوم علیهم السلام

ღღღღ☫♪♫Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♪♫☫ღღღღ

اللهم أنزل علی قلبی السکینه
آمین یا رب العالمین به حق چهارده معصوم علیهم السلام

ღღღღ☫♪♫Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♪♫☫ღღღღ

السلام علیک یا بقیة الله فی ارضه
السلام علیک یامولای یا اباصـالح المهـدی
و رحمة الله و برکاته
اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

دلم به مستحبی خوش است که جوابش واجب است... "سلام علی آل یس"

یا آل یاسین یا بقیة الله
یا مولای یا اباصالح المهدی
یابن الحسن یا صاحب الزمان (عج)
به خوبا سر می زنی مگه بدا دل ندارن
یه سر هم به ما بدا بزن
ای خوب خوبا آقا جون
ما بدا که بیشتر به شما محتاجتریم آقاجون
یا زهرا سلام الله علیها

ღღღღ☫♪♫Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♪♫☫ღღღღ

با سلام بازدیدکننده گان عزیز
این وبلاگ شخصی هست که با توجه به حال و روحیاتم پستهایی رو درج می کنم.

ღღღღ☫♪♫Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♪♫☫ღღღღ
لینک دوستان
پیوندهای روزانه
نظر سنجی
چند صلوات برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هدیه می کنید؟موضوعات وب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
دعای عظم البلا
حدیث موضوعی


ساخت فلش مدیا پلیر
دعای فرج
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات